Bạn có
Thắc mắc?
Hãy liên hệ ngay
với Chúng tôi

Nikon Lens

 • -5%
  Nikkor AF 10.5mm f/2.8G ED Fisheye (Chính hãng) Nikkor AF 10.5mm f/2.8G ED Fisheye (Chính hãng)
  14.700.000đ 15.500.000

  Cấu tạo ống kính                 : 10 thấu kính thuộc 7 nhóm
  Góc nhìn ngang                     : 180°
  Số lá màn chập                    : 7
  Khoảng lấy nét nhỏ nhất      : 0.14m
  Độ phóng đại lớn nhất         : 0.2x
  Đường kính Filter                 :  
  Kích thước-Trọng lượng      : Ø63x62.5mm, 305g

  Mua Ngay
 • -4%
  Nikkor AF 16mm f2.8D Fisheye (Chính hãng) Nikkor AF 16mm f2.8D Fisheye (Chính hãng)
  15.800.000đ 16.500.000

  Cấu tạo ống kính               : 8 thấu kính thuộc 5 nhóm
  Góc nhìn ngang                  : 180°
  Số lá màn chập                  : 7
  Khoảng lấy nét nhỏ nhất   : 0.25m
  Độ phóng đại lớn nhất       : 0.10x
  Đường kính Filter              : 39 mm
  Kích thước-Trọng lượng   : Ø63x57mm, 290g

  Mua Ngay
 • Nikkor PC-E 19mm f4E ED (Chính hãng) Nikkor PC-E 19mm f4E ED (Chính hãng)
  Giá: Liên hệ

  Lấy nét: Manual
  Tiêu cự: 19mm
  Khẩu độ: f/4.0 - f/32
  Góc nhìn lớn nhất trên FX: 97°
  Góc nhìn lớn nhất trên FX: 73°
  Cấu tạo quang học: 17 thấu kính gom trong 13 nhóm, 3 thấu kính ED và 2 thấu kính phẳng (aspherical)
  Số lá khẩu: 9
  Lớp phủ Nano Crystal và lớp phủ Fluorine
  Khoảng cách lấy nét gần nhất: 25cm
  Khối lượng: 885g
  Đường kính: 89mm
  Chiều dài ống kính: 124mm

  Mua Ngay
 • Nikkor AF-S 24mm f/1.4G ED (Chính hãng) Nikkor AF-S 24mm f/1.4G ED (Chính hãng)
  51.700.000đ

  Cấu tạo ống kính: 12 thấu kính thuộc 10 nhóm
  Góc nhìn ngang : 84° Số lá màn chập: 9
  Khoảng lấy nét nhỏ nhất: 0.25m
  Độ phóng đại lớn nhất: 0.179x
  Đường kính Filter: 77mm
  Kích thước-Trọng lượng: Ø83x88.5mm, 620g

  Mua Ngay
 • -7%
  Nikkor AF-S 24mm f/1.8G ED (Chính hãng) Nikkor AF-S 24mm f/1.8G ED (Chính hãng)
  16.200.000đ 17.500.000

  Cấu tạo ống kính              : 12 thấu kính thuộc 9nhóm 
  Góc nhìn ngang                 : 84°
  Số lá màn chập                : 9 
  Khoảng lấy nét nhỏ nhất  : 0.38m 
  Độ phóng đại lớn nhất      : 0.2x 
  Đường kính Filter              : 72mm 
  Kích thước-Trọng lượng   : Ø77.5 x 83 mm, 335g

  Mua Ngay
 • Nikkor AF 24mm f/2.8D (Chính hãng) Nikkor AF 24mm f/2.8D (Chính hãng)
  8.900.000đ

  Cấu tạo ống kính: 9 thấu kính thuộc 9 nhóm
  Góc nhìn ngang : 84°
  Số lá màn chập: 7
  Khoảng lấy nét nhỏ nhất: 0.3m
  Độ phóng đại lớn nhất: 0.11x
  Đường kính Filter: 52mm
  Kích thước-Trọng lượng: Ø64.5x46mm, 270g

  Mua Ngay
 • Nikkor AF-S 28mm f1.4E ED (Chính hãng) Nikkor AF-S 28mm f1.4E ED (Chính hãng)
  44.700.000đ

  - Ngàm F / FX
  - Phạm vi khẩu độ: f / 1.4 đến f / 16
  - Thấu kính  Low-Dispersion
  - Lớp phủ Nano Crystal
  - Hệ thống lấy nét tĩnh lặng
  - Cơ chế màng điện từ

  Mua Ngay
 • Nikkor PC-E 24mm f3.5D (Chính hãng) Nikkor PC-E 24mm f3.5D (Chính hãng)
  40.490.000đ

  Cấu tạo ống kính: 13 thấu kính thuộc 10 nhóm
  Góc nhìn ngang : 84°
  Số lá màn chập: 9
  Khoảng lấy nét nhỏ nhất: 0.21m
  Độ phóng đại lớn nhất: 0.37x
  Đường kính Filter: 77mm
  Kích thước-Trọng lượng: Ø82x108.5mm, 730g

  Mua Ngay
 • -14%
  Nikkor AF-S 28mm f/1.8G (Chính hãng) Nikkor AF-S 28mm f/1.8G (Chính hãng)
  14.800.000đ 17.160.000

  Cấu tạo ống kính              : 11 thấu kính thuộc 9 nhóm
  Góc nhìn ngang                 : 75°
  Số lá màn chập                : 7
  Khoảng lấy nét nhỏ nhất  : 25 cm
  Độ phóng đại lớn nhất     : 0.22x
  Đường kính Filter             : 67mm
  Kích thước-Trọng lượng  : Ø7.37 x 8.13 cm330 g

  Mua Ngay
 • Nikkor AF 28mm f2.8D (Chính hãng) Nikkor AF 28mm f2.8D (Chính hãng)
  4.990.000đ

  Cấu tạo ống kính                 : 6 thấu kính thuộc 6 nhóm
  Góc nhìn ngang                    : 74°
  Số lá màn chập                   : 7
  Khoảng lấy nét nhỏ nhất     : 0.85 ft
  Độ phóng đại lớn nhất        : 0.18x
  Đường kính Filter                : Ø52 mm
  Kích thước-Trọng lượng     : Ø66.04x45.72mm, 205g

  Mua Ngay
 • -1%
  Nikkor AF-S DX 35mm f/1.8G (Chính hãng) Nikkor AF-S DX 35mm f/1.8G (Chính hãng)
  5.170.000đ 5.230.000

  Cấu tạo ống kính               : 8 thấu kính thuộc 6 nhóm
  Góc nhìn ngang                  : 46°
  Số lá màn chập                 : 7
  Khoảng lấy nét nhỏ nhất   : 0.3m
  Độ phóng đại lớn nhất      : 0.16x
  Đường kính Filter             : 52mm
  Kích thước-Trọng lượng  : Ø70x52.5mm, 200g

  Mua Ngay
 • Nikkor AF-S FX 35mm f/1.8G (Chính Hãng ) Nikkor AF-S FX 35mm f/1.8G (Chính Hãng )
  13.000.000đ

  Cấu tạo ống kính: 11 thấu kính thuộc 8 nhóm 
  Góc nhìn ngang : 63°
  Số lá màn chập: 7
  Khoảng lấy nét nhỏ nhất: 25 cm
  Độ phóng đại lớn nhất: 0.16x
  Đường kính Filter: 58mm 
  Kích thước-Trọng lượng: Ø72 x 71.5 mm, 305g

  Mua Ngay
 • -5%
  Nikkor AF 35mm f/2D (Chính hãng) Nikkor AF 35mm f/2D (Chính hãng)
  6.900.000đ 7.300.000

  Cấu tạo ống kính                 : 6 thấu kính thuộc 5 nhóm
  Góc nhìn ngang                    : 62°
  Số lá màn chập                   : 7
  Khoảng lấy nét nhỏ nhất     : 0.25m
  Độ phóng đại lớn nhất        : 0.24x
  Đường kính Filter                : 52mm
  Kích thước-Trọng lượng     : Ø65x44.5mm, 205g

  Mua Ngay
 • Nikkor AF-S 40mm f/2.8G (Chính hãng) Nikkor AF-S 40mm f/2.8G (Chính hãng)
  5.800.000đ

  Cấu tạo ống kính: 9 thấu kính thuộc 7 nhóm
  Góc nhìn ngang : 38°50
  Số lá màn chập: 7
  Khoảng lấy nét nhỏ nhất: 0.163m
  Độ phóng đại lớn nhất: 1.0x
  Đường kính Filter: 52mm
  Kích thước-Trọng lượng: Ø68.5x64.5mm, 235g

  Mua Ngay
 • -11%
  Nikkor AF 50mm f/1.4D (Chính hãng) Nikkor AF 50mm f/1.4D (Chính hãng)
  6.400.000đ 7.200.000

  Cấu tạo ống kính: 7 thấu kính thuộc 6 nhóm
  Góc nhìn ngang : 47°
  Số lá màn chập: 7
  Khoảng lấy nét nhỏ nhất: 0.45m
  Độ phóng đại lớn nhất: 0.24x
  Đường kính Filter: Ø52mm
  Kích thước-Trọng lượng: Ø64.5x42.5mm, 230g

  Mua Ngay
 • Nikkor AF-S 50mm f1.8G (Chính hãng) Nikkor AF-S 50mm f1.8G (Chính hãng)
  5.170.000đ

  Cấu tạo ống kính: 7 thấu kính thuộc 6 nhóm
  Góc nhìn ngang : 47° Số lá màn chập: 7
  Khoảng lấy nét nhỏ nhất: 0.45m
  Độ phóng đại lớn nhất: 0.15x
  Đường kính Filter: Ø58mm
  Kích thước-Trọng lượng: Ø72.1x52.4mm, 185g

  Mua Ngay
 • -9%
  Nikkor AF-S 50mm f/1.8G Special Edition (Chính hãng) Nikkor AF-S 50mm f/1.8G Special Edition (Chính hãng)
  5.800.000đ 6.360.000

  Cấu tạo ống kính                 : 7 thấu kính thuộc 6 nhóm
  Góc nhìn ngang                    : 47°
  Số lá màn chập                   : 7 
  Khoảng lấy nét nhỏ nhất     : 0.45m 
  Độ phóng đại lớn nhất        : 0.15x
  Filter                                        : Ø58 mm 
  Kích thước-Trọng lượng     : Ø73 x 52.5 mm, 190g

  Mua Ngay
 • -9%
  Nikkor AF 50mm f/1.8D (Chính hãng) Nikkor AF 50mm f/1.8D (Chính hãng)
  2.500.000đ 2.760.000

  - Cấu tạo ống kính               : 6 thấu kính thuộc 5 nhóm 
  - Góc nhìn ngang                  : 46°
  - Số lá màn chập                 : 7 
  - Khoảng lấy nét nhỏ nhất   : 45.72 cm
  - Độ phóng đại lớn nhất      : 0.15x 
  - Đường kính Filter              : 52mm 
  - Kích thước-Trọng lượng   : Ø6.35 x 3.81 cm, 156g

  Mua Ngay
 • -5%
  Nikkor AF-S 58mm f/1.4G (Chính hãng) Nikkor AF-S 58mm f/1.4G (Chính hãng)
  41.700.000đ 43.800.000

  Cấu tạo ống kính: 9 thấu kính thuộc 6 nhóm 
  Góc nhìn ngang: 40° 50'
  Số lá màn chập: 9 
  Khoảng lấy nét nhỏ nhất: 0.58m 
  Độ phóng đại lớn nhất: 0.13x 
  Đường kính Filter: 72mm 
  Kích thước-Trọng lượng: Ø85 x 70 mm, 385g

  Mua Ngay
 • Nikkor AF-S Micro 60mm f/2.8G ED (Chính Hãng) Nikkor AF-S Micro 60mm f/2.8G ED (Chính Hãng)
  14.790.000đ

  - Cấu tạo ống kính: 12 thấu kính, chia làm 9 nhóm
  - Khẩu độ: F2.8-F32
  - Khoảng cách lấy nét tối thiểu: 18.5cm
  - Góc nhìn: 39°40'
  - Độ phóng đại: 1x
  - Số lá khẩu: 9
  - Kích thước: 73 x 89 mm
  - Trọng lượng: 425 g

  Mua Ngay
 • Nikkor AF Micro 60mm f/2.8D Nikkor AF Micro 60mm f/2.8D
  Giá: Liên hệ

  Cấu tạo ống kính: 8 thấu kính thuộc 7 nhóm
  Góc nhìn ngang : 39°40
  Số lá màn chập: 7
  Khoảng lấy nét nhỏ nhất: 0.22m
  Độ phóng đại lớn nhất: 1.0x
  Đường kính Filter: 62mm
  Kích thước-Trọng lượng: Ø70x74.5mm, 440g

  Mua Ngay
 • Nikkor AF Micro 60mm f/2.8D (Chính hãng) Nikkor AF Micro 60mm f/2.8D (Chính hãng)
  9.200.000đ

  Cấu tạo ống kính: 8 thấu kính thuộc 7 nhóm
  Góc nhìn ngang: 39°40
  Số lá màn chập: 7
  Khoảng lấy nét nhỏ nhất 0.22m
  Độ phóng đại lớn nhất: 1.0x
  Đường kính Filter: 62mm
  Kích thước-Trọng lượng: Ø70x74.5mm, 440g

  Mua Ngay
 • Nikkor AF-S 85mm f/1.4D IF (Chính hãng) Nikkor AF-S 85mm f/1.4D IF (Chính hãng)
  19.700.000đ

  Cấu tạo ống kính: 9 thấu kính thuộc 8 nhóm
  Góc nhìn ngang : 28°
  Số lá màn chập: 9
  Khoảng lấy nét nhỏ nhất: 0.85m
  Độ phóng đại lớn nhất: 0.11x
  Đường kính Filter: 77mm
  Kích thước-Trọng lượng: Ø80x72.5mm, 550g

  Mua Ngay
 • Nikkor AF-S 85mm f/1.4G (Chính hãng) Nikkor AF-S 85mm f/1.4G (Chính hãng)
  39.000.000đ

  Cấu tạo ống kính: 10 thấu kính thuộc 9 nhóm
  Góc nhìn ngang : 84°
  Số lá màn chập: 9
  Khoảng lấy nét nhỏ nhất: 0.85m
  Độ phóng đại lớn nhất: 0.12x
  Đường kính Filter: 77mm
  Kích thước-Trọng lượng: Ø86x84mm, 595g

  Mua Ngay
 • Nikkor PC-E Micro 85mm f2.8D (Chính hãng) Nikkor PC-E Micro 85mm f2.8D (Chính hãng)
  41.390.000đ

  Cấu tạo ống kính: 6 thấu kính thuộc 5 nhóm
  Góc nhìn ngang : 28°30
  Số lá màn chập: 9
  Khoảng lấy nét nhỏ nhất: 0.39m
  Độ phóng đại lớn nhất: 0.50x
  Đường kính Filter: 77mm
  Kích thước-Trọng lượng: Ø83x107.5mm, 635g

  Mua Ngay
 • Nikkor AF-S 105mm f/1.4E ED (Chính hãng) Nikkor AF-S 105mm f/1.4E ED (Chính hãng)
  42.000.000đ

  Cấu tạo ống kính              : 14 thấu kính thuộc 9 nhóm 
  Góc nhìn ngang                 : 23° 10'
  Số lá màn chập                : 9 
  Khoảng lấy nét nhỏ nhất  : 1m 
  Độ phóng đại lớn nhất      : 0.13x
  Đường kính Filter              : 82 mm 
  Kích thước-Trọng lượng   : Ø94.5 x 106 mm985 g

  Mua Ngay
 • Nikkor AF-S 200mm f/2G ED VRII (Chính hãng) Nikkor AF-S 200mm f/2G ED VRII (Chính hãng)
  154.900.000đ

  Cấu tạo ống kính                   : 13 thấu kính thuộc 9 nhóm
  Góc nhìn ngang                       : 12°20
  Số lá màn chập                      : 9
  Khoảng lấy nét nhỏ nhất        : 2m
  Độ phóng đại lớn nhất           : 0.12x
  Đường kính Filter                  : 52mm
  Kích thước-Trọng lượng       : Ø124x203mm, 2900g

  Mua Ngay
 • -8%
  Nikkor AF 135mm f/2D (Chính hãng) Nikkor AF 135mm f/2D (Chính hãng)
  21.900.000đ 23.900.000

  Cấu tạo ống kính              : 7 thấu kính thuộc 6 nhóm
  Góc nhìn ngang                 : 18°
  Số lá màn chập                : 9
  Khoảng lấy nét nhỏ nhất  : 1.1m
  Độ phóng đại lớn nhất     : 0.48x
  Đường kính Filter             : 72mm
  Kích thước-Trọng lượng  : Ø79x120mm, 815g

  Mua Ngay
 • Nikkor AF-S 200mm f/2G IF ED (Chính hãng) Nikkor AF-S 200mm f/2G IF ED (Chính hãng)
  128.900.000đ

  Cấu tạo ống kính: 13 thấu kính thuộc 9 nhóm
  Góc nhìn ngang : 12°20
  Số lá màn chập: 9
  Khoảng lấy nét nhỏ nhất: 1.9m
  Độ phóng đại lớn nhất: 0.12x
  Đường kính Filter: 52mm
  Kích thước-Trọng lượng: Ø124x203mm, 2900g

  Mua Ngay
 • Nikkor AF Micro 200mm f/4D IF ED (Chính hãng) Nikkor AF Micro 200mm f/4D IF ED (Chính hãng)
  27.790.000đ

  Cấu tạo ống kính: 13 thấu kính thuộc 8 nhóm
  Góc nhìn ngang : 8°
  Số lá màn chập: 9
  Khoảng lấy nét nhỏ nhất: 0.5m
  Độ phóng đại lớn nhất: 1.0x
  Đường kính Filter: 62mm
  Kích thước-Trọng lượng: Ø73.5x193mm, 1185g

  Mua Ngay
 • -4%
  Nikkor AF-S 300mm f2.8G ED VRII (Chính hãng) Nikkor AF-S 300mm f2.8G ED VRII (Chính hãng)
  138.900.000đ 145.000.000

  Cấu tạo ống kính              : 11 thấu kính thuộc 8 nhóm
  Góc nhìn ngang                 : 8°10
  Số lá màn chập                : 9
  Khoảng lấy nét nhỏ nhất  : 2.3m
  Độ phóng đại lớn nhất     : 0.16x
  Đường kính Filter             : 52mm
  Kích thước-Trọng lượng  : Ø124x267.5mm, 2900g

  Mua Ngay
 • Nikkor AF-S 300mm f/4D IF ED (Chính hãng) Nikkor AF-S 300mm f/4D IF ED (Chính hãng)
  Giá: Liên hệ

  Cấu tạo ống kính: 10 thấu kính thuộc 6 nhóm
  Góc nhìn ngang : 8°10
  Số lá màn chập: 9
  Khoảng lấy nét nhỏ nhất: 1.45m
  Độ phóng đại lớn nhất: 0.27x
  Đường kính Filter: 77mm
  Kích thước-Trọng lượng: Ø90x222.5mm, 1440g

  Mua Ngay
 • -6%
  Nikkor AF-S 8-15mm f/3.5-4.5 E ED Fisheye (Chính hãng) Nikkor AF-S 8-15mm f/3.5-4.5 E ED Fisheye (Chính hãng)
  28.500.000đ 30.360.000

  - Ngàm F / FX
  - Phạm vi khẩu độ: f/3.5-4.5
  - Thấu kính  Low-Dispersion
  - Lớp phủ Nano Crystal
  - Hệ thống lấy nét tĩnh lặng
  - Cơ chế màng điện từ

  Mua Ngay
 • Nikkor AF-P DX 10-20mm f/4.5-5.6 G VR (Chính hãng) Nikkor AF-P DX 10-20mm f/4.5-5.6 G VR (Chính hãng)
  7.800.000đ

  - Tiêu cự: 10-20mm
  - Khẩu độ: f/4.5-5.6
  - Khoảng cách lấy nét tối tiểu 22cm
  - Hệ thống chống rung
  - Filter 72mm

  Mua Ngay
 • -5%
  Nikkor AF-S 10-24mm f/3.5-4.5G ED (Chính hãng) Nikkor AF-S 10-24mm f/3.5-4.5G ED (Chính hãng)
  20.700.000đ 21.900.000

  Cấu tạo ống kính                : 14 thấu kính thuộc 9 nhóm
  Góc nhìn ngang                   : 109°
  Số lá màn chập                  : 7
  Khoảng lấy nét nhỏ nhất    : 0.24m
  Độ phóng đại lớn nhất        : 0.20x
  Đường kính Filter               : 77mm
  Kích thước-Trọng lượng    : Ø82.5x87mm, 460g

  Mua Ngay
 • Nikkor AF-S 12-24mm f/4G IF ED (Chính hãng) Nikkor AF-S 12-24mm f/4G IF ED (Chính hãng)
  Giá: Liên hệ

  Cấu tạo ống kính                    : 11 thấu kính thuộc 7 nhóm
  Góc nhìn ngang                        : 99°
  Số lá màn chập                      : 7
  Khoảng lấy nét nhỏ nhất        : 0.3m
  Độ phóng đại lớn nhất           : 0.12x
  Đường kính Filter                  : 77mm
  Kích thước-Trọng lượng       : Ø82.5x490mm, 465g

  Mua Ngay
 • -3%
  Nikkor AF-S 16-35mm f/4G ED VR (Chính hãng) Nikkor AF-S 16-35mm f/4G ED VR (Chính hãng)
  29.000.000đ 30.000.000

  Cấu tạo ống kính                : 17 thấu kính thuộc 12 nhóm
  Góc nhìn ngang                   : 107°
  Số lá màn chập                  : 9
  Khoảng lấy nét nhỏ nhất    : 0.25m
  Độ phóng đại lớn nhất       : 0.15x
  Đường kính Filter               : 77mm
  Kích thước-Trọng lượng    : Ø82x131.5mm, 680g

  Mua Ngay
 • Nikkor AF-S DX 16-80mm f/2.8-4E ED VR Nano (Chính hãng) Nikkor AF-S DX 16-80mm f/2.8-4E ED VR Nano (Chính hãng)
  17.700.000đ

  Cấu tạo ống kính              : 17 thấu kính thuộc 13 nhóm 
  Góc nhìn ngang                 : 84° - 20°
  Số lá màn chập                : 7 
  Khoảng lấy nét nhỏ nhất  : 35 cm
  Độ phóng đại lớn nhất      : 0.22x 
  Đường kính Filter             : 72 mm
  Kích thước-Trọng lượng   : Ø80 x 85.5 mm, 480g

  Mua Ngay
 • Nikkor AF-S DX 16-85mm f/3.5-5.6G ED VR (Chính hãng) Nikkor AF-S DX 16-85mm f/3.5-5.6G ED VR (Chính hãng)
  12.900.000đ

  Cấu tạo ống kính              : 17 thấu kính thuộc 11 nhóm 
  Góc nhìn ngang                 : 83° - 18° 50'
  Số lá màn chập                : 7 
  Khoảng lấy nét nhỏ nhất  : 39.6 cm
  Độ phóng đại lớn nhất      : 0.22x 
  Đường kính Filter             : 67 mm
  Kích thước-Trọng lượng   : Ø7.11 x 8.64 cm, 485g

  Mua Ngay
 • Nikkor AF-S 17-35mm f/2.8D IF ED (Chính hãng) Nikkor AF-S 17-35mm f/2.8D IF ED (Chính hãng)
  33.800.000đ

  Cấu tạo ống kính: 13 thấu kính thuộc 10 nhóm
  Góc nhìn ngang : 104°
  Số lá màn chập: 9
  Khoảng lấy nét nhỏ nhất: 0.28m
  Độ phóng đại lớn nhất: 0.22x
  Đường kính Filter: 77mm
  Kích thước-Trọng lượng: Ø82.5x106mm, 745g

  Mua Ngay
1 2 Next