Ống Kính Medium Format
Ống kính Fujifilm GF 55mm f/1.7R WR (Chính hãng)Ống kính Fujifilm GF 55mm f/1.7R WR (Chính hãng)
Pre order
Ống kính Fujifilm GF 30mm f/5.6 T/S (Chính hãng)Ống kính Fujifilm GF 30mm f/5.6 T/S (Chính hãng)
Pre order
Ống kính Fujifilm GF 110mm f/5.6 TS Macro (Chính hãng)Ống kính Fujifilm GF 110mm f/5.6 TS Macro (Chính hãng)
Pre order