Ống Kính Medium Format
Ống kính Fujifilm GF 23mm f/4 R LM WR (Chính hãng)Ống kính Fujifilm GF 23mm f/4 R LM WR (Chính hãng)

Ống kính Fujifilm GF 23mm f/4 R LM WR (Chính hãng)

4.2/5
(49)
10days,00:00:01
53.900.000 ₫ 61.900.000 ₫
Ống kính Fujifilm GF 30mm f/3.5 R WR (Chính hãng)Ống kính Fujifilm GF 30mm f/3.5 R WR (Chính hãng)

Ống kính Fujifilm GF 30mm f/3.5 R WR (Chính hãng)

4.8/5
(65)
10days,00:00:01
38.990.000 ₫ 43.990.000 ₫
Ống kính Fujifilm GF 63mm f/2.8 R WR (Chính hãng)Ống kính Fujifilm GF 63mm f/2.8 R WR (Chính hãng)

Ống kính Fujifilm GF 63mm f/2.8 R WR (Chính hãng)

4.7/5
(56)
10days,00:00:01
28.900.000 ₫ 34.900.000 ₫
Ống kính Fujifilm GF 250mm f/4 R LM OIS WR (Chính hãng)Ống kính Fujifilm GF 250mm f/4 R LM OIS WR (Chính hãng)

Ống kính Fujifilm GF 250mm f/4 R LM OIS WR (Chính hãng)

4.9/5
(71)
10days,00:00:01
61.990.000 ₫ 81.990.000 ₫
Ống kính Fujifilm GF 32-64mm f/4 R LM WR (Chính hãng)Ống kính Fujifilm GF 32-64mm f/4 R LM WR (Chính hãng)

Ống kính Fujifilm GF 32-64mm f/4 R LM WR (Chính hãng)

4.9/5
(44)
10days,00:00:01
48.900.000 ₫ 54.900.000 ₫
Ống kính Fujifilm GF 55mm f/1.7R WR (Chính hãng)Ống kính Fujifilm GF 55mm f/1.7R WR (Chính hãng)
Pre order
Ống kính Fujifilm GF 30mm f/5.6 T/S (Chính hãng)Ống kính Fujifilm GF 30mm f/5.6 T/S (Chính hãng)
Pre order