Máy Quay Chuyên Nghiệp
Máy quay Blackmagic Design Pocket Cinema Camera 6K G2 (Chính hãng)Máy quay Blackmagic Design Pocket Cinema Camera 6K G2 (Chính hãng)
Mới ra mắt
  • Visa
Máy quay phim Sony FX30 (Chính hãng)Máy quay phim Sony FX30 (Chính hãng)
Máy quay phim Sony FX30 (Chính hãng) - Sản phẩm hot 01

Máy quay phim Sony FX30 (Chính hãng)

0/5
(0)
46.990.000 ₫
Robotic Camera Sony FR7 Cinema Line PTZ (Chính hãng)Robotic Camera Sony FR7 Cinema Line PTZ (Chính hãng)
Pre order
Máy quay phim Sony PMW-F55 (Chính hãng)Máy quay phim Sony PMW-F55 (Chính hãng)

Máy quay phim Sony PMW-F55 (Chính hãng)

4.2/5
(56)
Liên hệ
Máy quay phim Sony PMW-320K (Chính hãng)Máy quay phim Sony PMW-320K (Chính hãng)

Máy quay phim Sony PMW-320K (Chính hãng)

4.9/5
(44)
Liên hệ
Máy quay phim Sony HXR-NX5P (Chính hãng)Máy quay phim Sony HXR-NX5P (Chính hãng)

Máy quay phim Sony HXR-NX5P (Chính hãng)

4.7/5
(40)
65.500.000 ₫
Máy quay phim Sony PMW-400K/L (Chính hãng)Máy quay phim Sony PMW-400K/L (Chính hãng)

Máy quay phim Sony PMW-400K/L (Chính hãng)

5/5
(47)
429.000.000 ₫
Máy quay Sony HXR-NX80 (Chính hãng)Máy quay Sony HXR-NX80 (Chính hãng)
Máy quay Sony HXR-NX80 (Chính hãng) - Sản phẩm hot 01

Máy quay Sony HXR-NX80 (Chính hãng)

4.4/5
(43)
59.990.000 ₫
Máy quay phim Sony PXW Z280 (Chính hãng)Máy quay phim Sony PXW Z280 (Chính hãng)
Máy quay phim Sony PXW Z280 (Chính hãng) - Sản phẩm hot 01

Máy quay phim Sony PXW Z280 (Chính hãng)

4.5/5
(53)
Liên hệ
Máy quay phim Sony HXR-NX200 (Chính hãng)Máy quay phim Sony HXR-NX200 (Chính hãng)
Máy quay phim Sony HXR-NX200 (Chính hãng) - Sản phẩm hot 01

Máy quay phim Sony HXR-NX200 (Chính hãng)

4.9/5
(62)
50.990.000 ₫
Máy quay phim Sony HXR-NX5R NXCAM (Chính hãng)Máy quay phim Sony HXR-NX5R NXCAM (Chính hãng)

Máy quay phim Sony HXR-NX5R NXCAM (Chính hãng)

4.9/5
(45)
73.890.000 ₫
Máy quay phim Sony PXW-X160 XDCAM (Chính hãng)Máy quay phim Sony PXW-X160 XDCAM (Chính hãng)

Máy quay phim Sony PXW-X160 XDCAM (Chính hãng)

4.5/5
(55)
98.000.000 ₫
Máy quay phim Sony PXW-FS5M2 XDCam (Chính hãng)Máy quay phim Sony PXW-FS5M2 XDCam (Chính hãng)

Máy quay phim Sony PXW-FS5M2 XDCam (Chính hãng)

4.8/5
(20)
127.000.000 ₫
Máy quay phim Canon EOS C500 (Chính hãng)Máy quay phim Canon EOS C500 (Chính hãng)

Máy quay phim Canon EOS C500 (Chính hãng)

4.8/5
(65)
365.000.000 ₫
Máy quay phim Canon EOS C300 (Chính hãng)Máy quay phim Canon EOS C300 (Chính hãng)

Máy quay phim Canon EOS C300 (Chính hãng)

4.7/5
(40)
163.000.000 ₫
Máy quay phim Canon EOS C300 Mark II (Chính hãng)Máy quay phim Canon EOS C300 Mark II (Chính hãng)

Máy quay phim Canon EOS C300 Mark II (Chính hãng)

4.8/5
(54)
368.000.000 ₫
Máy quay phim Canon EOS C200 (Chính hãng)Máy quay phim Canon EOS C200 (Chính hãng)

Máy quay phim Canon EOS C200 (Chính hãng)

4.9/5
(62)
316.800.000 ₫