COMBO MÁY ẢNH - ỐNG KÍNH SONY GIÁ TỐT NHẤT THÁNG 11

Thời tới cho anh em nhiếp ảnh và làm phim sắm sửa dịp cuối năm! Sony tặng bạn ƯU ĐÃI CỰC CHÁY - GIÁ COMBO CỰC TỐT TRONG THÁNG 11 khi mua các sản phẩm máy ảnh Alpha và ống kính.

z4854565041737_22b23e2daece4a93724924e8c5700db8

1. Xem chi tiết các sản phẩm Máy ảnh - Máy quay Sony đang giảm giá bán lẻ tại:

2. Giảm thêm đến 8 TRIỆU khi mua những combo sau:

a. Combo KHỞI ĐẦU:

z4854549135295_aac88f344ca131d6b6841ea45bf59007

Máy ảnh Sony Alpha A6400 https://anhducdigital.vn/may-anh-sony-alpha-a6400-body-only-black-chinh-hang-p3327.html

Máy ảnh Sony Alpha A6400 + Lens E 18-135mm f/3.5-5.6 https://anhducdigital.vn/may-anh-sony-alpha-a6400-lens-e-18-135mm-f35-56-black-chinh-hang-p3328.html

Máy ảnh Sony Alpha A6400 + Lens E PZ 18-105mm f/4 https://anhducdigital.vn/may-anh-sony-alpha-a6400-lens-e-pz-18-105mm-f4-black-chinh-hang-p3329.html

Máy ảnh Sony Alpha A6400 + Lens E PZ 16-50mm f/3.5-5.6 https://anhducdigital.vn/may-anh-sony-alpha-a6400-lens-e-pz-16-50mm-f35-56-black-chinh-hang-p3330.html

Mua kèm:
-
https://anhducdigital.vn/ong-kinh-sony-e-pz-18-105mm-f4-g-oss-chinh-hang-p4876.html GIẢM 3 TRIỆU

-
https://anhducdigital.vn/ong-kinh-sony-e-11mm-f18-chinh-hang-p11952.html GIẢM 3 TRIỆU

-
https://anhducdigital.vn/ong-kinh-sony-e-15mm-f14-g-chinh-hang-p11953.html GIẢM 3 TRIỆU

-
https://anhducdigital.vn/ong-kinh-sony-e-50mm-f18-oss-silver-p4745.html GIẢM 3 TRIỆU

-
https://anhducdigital.vn/ong-kinh-sony-e-50mm-f18-oss-black-p4744.html GIẢM 3 TRIỆU

-
https://anhducdigital.vn/ong-kinh-sony-e-10-20mm-f4-pz-g-chinh-hang-p11954.html GIẢM 3 TRIỆU

z4856458601634_7b30f6c38f9d3c2279c124b2a90871ac

 Máy ảnh Sony Alpha A6700 https://anhducdigital.vn/may-anh-sony-alpha-a6700-body-only-chinh-hang-p17371.html

Máy ảnh Sony Alpha A6700 + Lens E 18-135mm f/3.5-5.6 https://anhducdigital.vn/may-anh-sony-alpha-a6700-lens-e-18-135mm-f35-56-chinh-hang-p17372.html

Mua kèm:

 

 

https://anhducdigital.vn/ong-kinh-sony-e-15mm-f14-g-chinh-hang-p11953.html GIẢM 3 TRIỆU

 

https://anhducdigital.vn/ong-kinh-sony-e-10-20mm-f4-pz-g-chinh-hang-p11954.html GIẢM 3 TRIỆU

b. Combo Nhiếp ảnh 1

 

 

  

z4854549119863_2bb5485d5220284ddd945d77f1ae68bb

Máy Ảnh Sony Alpha A7R V https://anhducdigital.vn/sony-alpha-a7r-v-p13929.html

Mua kèm:
-
https://anhducdigital.vn/ong-kinh-sony-fe-50mm-f12-gm-chinh-hang-p4946.html GIẢM 8 TRIỆU

-
https://anhducdigital.vn/ong-kinh-sony-fe-35mm-f14-gm-chinh-hang-p4921.html GIẢM 8 TRIỆU

-
https://anhducdigital.vn/ong-kinh-sony-fe-24mm-f14-gm-chinh-hang-p5003.html GIẢM 8 TRIỆU

https://anhducdigital.vn/ong-kinh-sony-fe-50mm-f14-gm-chinh-hang-p15855.html GIẢM 6 TRIỆU

c. Combo Nhiếp Ảnh 2:

z4854549107637_ac5c636b6a3fb49e0007abf8a602ce11

Máy ảnh Sony Alpha A7C (Black) https://anhducdigital.vn/may-anh-sony-alpha-a7c-body-only-black-chinh-hang-p3223.html

Máy ảnh Sony Alpha A7C + Lens FE 28-60mm f/4-5.6 (Black/Silver) https://anhducdigital.vn/may-anh-sony-alpha-a7c-lens-fe-28-60mm-f4-56-black-chinh-hang-p3224.html

Mua kèm:
- https://anhducdigital.vn/ong-kinh-sony-fe-16-35mm-f28-gm-chinh-hang-p4864.html GIẢM 6 TRIỆU

- https://anhducdigital.vn/ong-kinh-sony-fe-20-70mm-f4-g-chinh-hang-p15605.html GIẢM 6 TRIỆU

- https://anhducdigital.vn/ong-kinh-sony-fe-35mm-f18-chinh-hang-p4976.html GIẢM 6 TRIỆU

- https://anhducdigital.vn/ong-kinh-sony-fe-90mm-f28-macro-g-oss-chinh-hang-p4801.html GIẢM 6 TRIỆU

- https://anhducdigital.vn/ong-kinh-sony-fe-50mm-f25-g-chinh-hang-p4724.html GIẢM 7 TRIỆU

d. Combo Nhiếp Ảnh 3

z4854549057580_a60fd4e5b8356c25923fe6193504f4a0

Máy ảnh Sony Alpha A7C II https://anhducdigital.vn/may-anh-sony-alpha-a7c-ii-body-only-black-chinh-hang-p20051.html

Mua kèm:

https://anhducdigital.vn/ong-kinh-sony-fe-20-70mm-f4-g-chinh-hang-p15605.html GIẢM 4 TRIỆU

- https://anhducdigital.vn/ong-kinh-sony-fe-pz-16-35mm-f4-g-chinh-hang-p11857.html GIẢM 4 TRIỆU
-
https://anhducdigital.vn/ong-kinh-sony-fe-24mm-f14-gm-chinh-hang-p5003.html GIẢM 4 TRIỆU

https://anhducdigital.vn/ong-kinh-sony-fe-40mm-f25-g-chinh-hang-p4893.html GIẢM 4 TRIỆU

d. Combo Nhiếp ảnh 4

z4854549057436_4c38a9bb05e6f09abd418e0c98b5c0c7

Máy ảnh Sony Alpha A7CR https://anhducdigital.vn/may-anh-sony-alpha-a7cr-body-only-black-chinh-hang-p20059.html

Mua kèm:

https://anhducdigital.vn/ong-kinh-sony-fe-50mm-f12-gm-chinh-hang-p4946.html GIẢM 5 TRIỆU

https://anhducdigital.vn/ong-kinh-sony-fe-35mm-f14-gm-chinh-hang-p4921.html GIẢM 5 TRIỆU

https://anhducdigital.vn/ong-kinh-sony-fe-24mm-f14-gm-chinh-hang-p5003.html GIẢM 5 TRIỆU

e. Combo Nhiếp ảnh 5

z4856458595035_ca731c5fb2a842b16e0c1e8efff5aaaf

Ống Kính Sony FE 2.0x Teleconverter https://anhducdigital.vn/sony-fe-20x-teleconverter-chinh-hang-p9988.html

Mua kèm:

https://anhducdigital.vn/may-anh-sony-alpha-a7c-ii-body-only-black-chinh-hang-p20051.html GIẢM 2 TRIỆU

f. Combo VLOG

z4854549135914_9396b6930d0621963b2979278c7c2bf9

Máy ảnh Sony ZV-E10 | Body Only https://anhducdigital.vn/may-anh-sony-zv-e10-body-only-black-chinh-hang-p16224.html

Máy ảnh Sony ZV-E10 + Lens E PZ 16-50mm f/3.5-5.6 (black/white) https://anhducdigital.vn/may-anh-sony-zv-e10-lens-e-pz-16-50mm-f35-56-black-chinh-hang-p3349.html

Mua kèm:

https://anhducdigital.vn/ong-kinh-sony-e-pz-18-105mm-f4-g-oss-chinh-hang-p4876.html GIẢM 3 TRIỆU
-
https://anhducdigital.vn/ong-kinh-sony-e-11mm-f18-chinh-hang-p11952.html GIẢM 3 TRIỆU
-
https://anhducdigital.vn/ong-kinh-sony-e-15mm-f14-g-chinh-hang-p11953.html GIẢM 3 TRIỆU
-
https://anhducdigital.vn/ong-kinh-sony-e-50mm-f18-oss-silver-p4745.html GIẢM 3 TRIỆU
-
https://anhducdigital.vn/ong-kinh-sony-e-50mm-f18-oss-black-p4744.html GIẢM 3 TRIỆU
-
https://anhducdigital.vn/ong-kinh-sony-e-10-20mm-f4-pz-g-chinh-hang-p11954.html GIẢM 3 TRIỆU

g. Combo Vlog Chuyên nghiệp: 

z4854549057511_629a3c64fd988f5c8dbf46c433d04e97

Máy ảnh Sony ZV-E1 | Body Only https://anhducdigital.vn/may-anh-sony-zv-e1-body-only-black-chinh-hang-p16097.html

Mua kèm:
https://anhducdigital.vn/ong-kinh-sony-fe-20-70mm-f4-g-chinh-hang-p15605.html GIẢM 4 TRIỆU

https://anhducdigital.vn/ong-kinh-sony-fe-pz-16-35mm-f4-g-chinh-hang-p11857.html GIẢM 4 TRIỆU

 

https://anhducdigital.vn/ong-kinh-sony-fe-24mm-f14-gm-chinh-hang-p5003.html GIẢM 4 TRIỆU
 
https://anhducdigital.vn/ong-kinh-sony-fe-40mm-f25-g-chinh-hang-p4893.html GIẢM 4 TRIỆU

https://anhducdigital.vn/ong-kinh-sony-fe-50mm-f25-g-chinh-hang-p4724.html GIẢM 4 TRIỆU

h. Combo Chuyên nghiệp:

 

z4854549097790_169de69ff13136fef43fdf49a4b1ab2b

Máy ảnh Sony Alpha A7 IV https://anhducdigital.vn/may-anh-sony-alpha-a7-iv-body-only-chinh-hang-p3921.html

Máy ảnh Sony Alpha A7 IV + Lens FE 28-70mm f/3.5-5.6 https://anhducdigital.vn/may-anh-sony-alpha-a7-iv-lens-fe-28-70mm-f35-56-chinh-hang-p3922.html

Mua kèm:
-
https://anhducdigital.vn/ong-kinh-sony-fe-20-70mm-f4-g-chinh-hang-p15605.html GIẢM 5 TRIỆU

-
https://anhducdigital.vn/ong-kinh-sony-fe-pz-16-35mm-f4-g-chinh-hang-p11857.html GIẢM 5 TRIỆU

-
https://anhducdigital.vn/ong-kinh-sony-fe-35mm-f18-chinh-hang-p4976.html GIẢM 5 TRIỆU

-
https://anhducdigital.vn/ong-kinh-sony-fe-50mm-f25-g-chinh-hang-p4724.html GIẢM 6 TRIỆU

-
https://anhducdigital.vn/ong-kinh-sony-fe-90mm-f28-macro-g-oss-chinh-hang-p4801.html GIẢM 6 TRIỆU

i. Combo Làm Phim:

z4857605276948_bb446bc5b465adb046bfc840182dc422

Máy quay phim Sony FX30 https://anhducdigital.vn/may-quay-phim-sony-fx30-chinh-hang-p13636.html

Máy quay phim Sony FX30 with XLR Handle Unit https://anhducdigital.vn/may-quay-phim-sony-fx30-with-xlr-handle-unit-chinh-hang-p13635.html

Mua kèm:
https://anhducdigital.vn/ong-kinh-sony-fe-50mm-f25-g-chinh-hang-p4724.html GIẢM 6 TRIỆU

https://anhducdigital.vn/ong-kinh-sony-e-10-20mm-f4-pz-g-chinh-hang-p11954.html GIẢM 4.5 TRIỆU

https://anhducdigital.vn/ong-kinh-sony-fe-24mm-f28-g-chinh-hang-p4944.html GIẢM 6 TRIỆU

https://anhducdigital.vn/ong-kinh-sony-fe-40mm-f25-g-chinh-hang-p4893.html GIẢM 6 TRIỆU

Chương trình khuyến mãi áp dụng từ ngày 30/10/2023 đến ngày 03/12/2023. Anh em nhiếp ảnh sắm sửa giá tốt nhất đừng bỏ qua nhé! 

Nếu bạn có bất cứ thắc mắc gì, đừng ngần ngại gọi điện ngay cho Anh Đức theo hotline 0901 993 997 (nhấn phím 1) để được hỗ trợ tư vấn nhanh nhất. Hoặc đến ngay các showroom của Anh Đức Digital để được hỗ trợ trực tiếp:

---

Anh Đức Digital - See What You Like
📍 34-36 Phan Châu Trinh, Đà Nẵng | 0905 634 567
📍 179 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng | 0345 555 553
📍 150 Nguyễn Trường Tộ, Hội An | 0818 825 725

Bài viết liên quan

CUỘC THI LÀM PHIM NHANH CÙNG SONY 2022 - HÀNH TRÌNH 48H KHẮC NGHIỆT VÀ ĐÁNG NHỚ

CUỘC THI LÀM PHIM NHANH CÙNG SONY 2022 - HÀNH TRÌNH 48H KHẮC NGHIỆT VÀ ĐÁNG NHỚ

Đọc Thêm
​​​​​​​TIẾP NỐI CHUỖI WORKSHOP, ANH ĐỨC DIGITAL TỔ CHỨC TRẢI NGHIỆM SẢN PHẨM DJI MỚI CÙNG NHIỀU CHUYÊN GIA

​​​​​​​TIẾP NỐI CHUỖI WORKSHOP, ANH ĐỨC DIGITAL TỔ CHỨC TRẢI NGHIỆM SẢN PHẨM DJI MỚI CÙNG NHIỀU CHUYÊN GIA

Đọc Thêm
Giải mã sức nóng của Sony FX30 ở buổi Offline trải nghiệm đầu tiên miền Trung

Giải mã sức nóng của Sony FX30 ở buổi Offline trải nghiệm đầu tiên miền Trung

Đọc Thêm
TRẢI NGHIỆM MIỄN PHÍ MÁY QUAY SONY FX30 + LENS

TRẢI NGHIỆM MIỄN PHÍ MÁY QUAY SONY FX30 + LENS

Đọc Thêm
WORKSHOP: NHIẾP ẢNH ẨM THỰC - ANH ĐỨC DIGITAL TẠO SÂN CHƠI MỚI CHO NHIẾP ẢNH ĐÀ NẴNG

WORKSHOP: NHIẾP ẢNH ẨM THỰC - ANH ĐỨC DIGITAL TẠO SÂN CHƠI MỚI CHO NHIẾP ẢNH ĐÀ NẴNG

Đọc Thêm
KHOẢNH KHẮC ẤN TƯỢNG TẠI WORKSHOP: TRẢI NGHIỆM FUJIFILM X-S20

KHOẢNH KHẮC ẤN TƯỢNG TẠI WORKSHOP: TRẢI NGHIỆM FUJIFILM X-S20

Đọc Thêm
TRẢI NGHIỆM HỆ THỐNG ÂM THANH BIỂU DIỄN MIỄN PHÍ - ANH ĐỨC AUDIO

TRẢI NGHIỆM HỆ THỐNG ÂM THANH BIỂU DIỄN MIỄN PHÍ - ANH ĐỨC AUDIO

Đọc Thêm

Bình luận