Bạn có
Thắc mắc?
Hãy liên hệ ngay
với Chúng tôi

Kết quả lọc (126)

Nikon

Ống Kính - Lens

 • NEW
  Nikkor Z 14-24mm f/2.8 S (Chính hãng) Nikkor Z 14-24mm f/2.8 S (Chính hãng)
  60.000.000đ

  - Cấu tạo ống kính: 16 thấu kính chia thành 11 nhóm
  - Tiêu cự: 14-24mm
  - Khẩu độ tối đa: f/2.8
  - Khẩu độ tối thiểu: f/22
  - Số lá khẩu: 7
  - Đường kính Filter: 112mm
  - Kích thước: 88.5x124.5mm
  - Trọng lượng: 650g

  Mua Ngay
 • Nikkor AF 10.5mm f/2.8G ED Fisheye (Chính hãng) Nikkor AF 10.5mm f/2.8G ED Fisheye (Chính hãng)
  23.900.000đ

  Cấu tạo ống kính                 : 10 thấu kính thuộc 7 nhóm
  Góc nhìn ngang                     : 180°
  Số lá màn chập                    : 7
  Khoảng lấy nét nhỏ nhất      : 0.14m
  Độ phóng đại lớn nhất         : 0.2x
  Đường kính Filter                 :  
  Kích thước-Trọng lượng      : Ø63x62.5mm, 305g

  Mua Ngay
 • COMING SOON
  Nikkor Z 20mm f/1.8 S (Chính Hãng) Nikkor Z 20mm f/1.8 S (Chính Hãng)
  25.900.000đ

  - Cấu tạo ống kính: 14 thấu kính chia thành 11 nhóm
  - Tiêu cự: 20mm
  - Góc nhìn: 94°
  - Khẩu độ tối đa: f/1.8
  - Khẩu độ tối thiểu: f/16
  - Số lá khẩu: 9
  - Khoảng cách lấy nét tối thiểu: 20cm
  - Độ phóng đại lớn nhất: 0.19x
  - Đường kính Filter: 77mm
  - Kích thước: Φ84.5 x 108.5 mm
  - Trọng lượng: 505g

  Mua Ngay
 • Nikkor AF 16mm f2.8D Fisheye (Chính hãng) Nikkor AF 16mm f2.8D Fisheye (Chính hãng)
  16.500.000đ

  Cấu tạo ống kính               : 8 thấu kính thuộc 5 nhóm
  Góc nhìn ngang                  : 180°
  Số lá màn chập                  : 7
  Khoảng lấy nét nhỏ nhất   : 0.25m
  Độ phóng đại lớn nhất       : 0.10x
  Đường kính Filter              : 39 mm
  Kích thước-Trọng lượng   : Ø63x57mm, 290g

  Mua Ngay
 • Nikkor PC-E 19mm f4E ED (Chính hãng) Nikkor PC-E 19mm f4E ED (Chính hãng)
  75.600.000đ

  Lấy nét: Manual
  Tiêu cự: 19mm
  Khẩu độ: f/4.0 - f/32
  Góc nhìn lớn nhất trên FX: 97°
  Góc nhìn lớn nhất trên FX: 73°
  Cấu tạo quang học: 17 thấu kính gom trong 13 nhóm, 3 thấu kính ED và 2 thấu kính phẳng (aspherical)
  Số lá khẩu: 9
  Lớp phủ Nano Crystal và lớp phủ Fluorine
  Khoảng cách lấy nét gần nhất: 25cm
  Khối lượng: 885g
  Đường kính: 89mm
  Chiều dài ống kính: 124mm

  Mua Ngay
 • Nikkor AF-S 24mm f/1.4G ED (Chính hãng) Nikkor AF-S 24mm f/1.4G ED (Chính hãng)
  54.500.000đ

  Cấu tạo ống kính: 12 thấu kính thuộc 10 nhóm
  Góc nhìn ngang : 84° Số lá màn chập: 9
  Khoảng lấy nét nhỏ nhất: 0.25m
  Độ phóng đại lớn nhất: 0.179x
  Đường kính Filter: 77mm
  Kích thước-Trọng lượng: Ø83x88.5mm, 620g

  Mua Ngay
 • Nikkor AF-S 24mm f/1.8G ED (Chính hãng) Nikkor AF-S 24mm f/1.8G ED (Chính hãng)
  17.500.000đ

  Cấu tạo ống kính              : 12 thấu kính thuộc 9nhóm 
  Góc nhìn ngang                 : 84°
  Số lá màn chập                : 9 
  Khoảng lấy nét nhỏ nhất  : 0.38m 
  Độ phóng đại lớn nhất      : 0.2x 
  Đường kính Filter              : 72mm 
  Kích thước-Trọng lượng   : Ø77.5 x 83 mm, 335g

  Mua Ngay
 • Nikkor AF 24mm f/2.8D (Chính hãng) Nikkor AF 24mm f/2.8D (Chính hãng)
  13.200.000đ

  Cấu tạo ống kính: 9 thấu kính thuộc 9 nhóm
  Góc nhìn ngang : 84°
  Số lá màn chập: 7
  Khoảng lấy nét nhỏ nhất: 0.3m
  Độ phóng đại lớn nhất: 0.11x
  Đường kính Filter: 52mm
  Kích thước-Trọng lượng: Ø64.5x46mm, 270g

  Mua Ngay
 • Nikkor AF-S 28mm f1.4E ED (Chính hãng) Nikkor AF-S 28mm f1.4E ED (Chính hãng)
  47.500.000đ

  - Ngàm F / FX
  - Phạm vi khẩu độ: f / 1.4 đến f / 16
  - Thấu kính  Low-Dispersion
  - Lớp phủ Nano Crystal
  - Hệ thống lấy nét tĩnh lặng
  - Cơ chế màng điện từ

  Mua Ngay
 • Nikkor PC-E 24mm f3.5D (Chính hãng) Nikkor PC-E 24mm f3.5D (Chính hãng)
  47.500.000đ

  Cấu tạo ống kính: 13 thấu kính thuộc 10 nhóm
  Góc nhìn ngang : 84°
  Số lá màn chập: 9
  Khoảng lấy nét nhỏ nhất: 0.21m
  Độ phóng đại lớn nhất: 0.37x
  Đường kính Filter: 77mm
  Kích thước-Trọng lượng: Ø82x108.5mm, 730g

  Mua Ngay
 • Nikkor Z 24mm f/1.8 S (Chính hãng) Nikkor Z 24mm f/1.8 S (Chính hãng)
  24.500.000đ

  - Ống kính Z-Mount/ FX Format
  - Cấu tạo ống kính: 12 thấu kính chia thành 10 nhóm
  - Tiêu cự: 24mm
  - Góc nhìn: 84°
  - Khẩu độ tối đa: f/1.8
  - Khẩu độ tối thiểu: f/16
  - Số lá khẩu: 9
  - Khoảng cách lấy nét tối thiểu: 25cm
  - Độ phóng đại lớn nhất: 0.15x
  - Đường kính Filter: 72mm
  - Kích thước: 78 x 96.5mm
  - Trọng lượng: 450g

  Mua Ngay
 • Nikkor AF-S 28mm f/1.8G (Chính hãng) Nikkor AF-S 28mm f/1.8G (Chính hãng)
  17.160.000đ

  Cấu tạo ống kính              : 11 thấu kính thuộc 9 nhóm
  Góc nhìn ngang                 : 75°
  Số lá màn chập                : 7
  Khoảng lấy nét nhỏ nhất  : 25 cm
  Độ phóng đại lớn nhất     : 0.22x
  Đường kính Filter             : 67mm
  Kích thước-Trọng lượng  : Ø7.37 x 8.13 cm330 g

  Mua Ngay
 • Nikkor AF 28mm f2.8D (Chính hãng) Nikkor AF 28mm f2.8D (Chính hãng)
  5.800.000đ

  Cấu tạo ống kính                 : 6 thấu kính thuộc 6 nhóm
  Góc nhìn ngang                    : 74°
  Số lá màn chập                   : 7
  Khoảng lấy nét nhỏ nhất     : 0.85 ft
  Độ phóng đại lớn nhất        : 0.18x
  Đường kính Filter                : Ø52 mm
  Kích thước-Trọng lượng     : Ø66.04x45.72mm, 205g

  Mua Ngay
 • Nikkor Z 35mm f/1.8 S (Chính hãng) Nikkor Z 35mm f/1.8 S (Chính hãng)
  17.900.000đ

  - Cấu tạo ống kính: 11 thấu kính chia thành 9 nhóm
  - Tiêu cự: 35mm / FX
  - Góc nhìn: Định dạng 63 ° 
  - Khẩu độ tối đa: f/1.8
  - Khẩu độ tối thiểu: f/16
  - Số lá khẩu: 9
  - Khoảng cách lấy nét tối thiểu: 0.25m
  - Độ phóng đại lớn nhất: 0.19x
  - Đường kính Filter: 62mm
  - Kích thước: 73 x 86mm
  - Trọng lượng: 370g 

  Mua Ngay
 • Nikkor AF-S 35mm f/1.4G (Chính hãng) Nikkor AF-S 35mm f/1.4G (Chính hãng)
  50.000.000đ

  Cấu tạo ống kính                : 10 thấu kính thuộc 7 nhóm 
  Góc nhìn ngang                   : 63°
  Số lá màn chập                  : 9 
  Khoảng lấy nét nhỏ nhất    : 0.3m
  Độ phóng đại lớn nhất       : 0.2x 
  Đường kính Filter               : 77mm 
  Kích thước-Trọng lượng    : Ø8.31 x 8.94 cm, 601g

  Mua Ngay
 • Nikkor AF-S DX 35mm f/1.8G (Chính hãng) Nikkor AF-S DX 35mm f/1.8G (Chính hãng)
  5.470.000đ

  Cấu tạo ống kính               : 8 thấu kính thuộc 6 nhóm
  Góc nhìn ngang                  : 46°
  Số lá màn chập                 : 7
  Khoảng lấy nét nhỏ nhất   : 0.3m
  Độ phóng đại lớn nhất      : 0.16x
  Đường kính Filter             : 52mm
  Kích thước-Trọng lượng  : Ø70x52.5mm, 200g

  Mua Ngay
 • Nikkor AF-S FX 35mm f/1.8G (Chính Hãng ) Nikkor AF-S FX 35mm f/1.8G (Chính Hãng )
  13.700.000đ

  Cấu tạo ống kính: 11 thấu kính thuộc 8 nhóm 
  Góc nhìn ngang : 63°
  Số lá màn chập: 7
  Khoảng lấy nét nhỏ nhất: 25 cm
  Độ phóng đại lớn nhất: 0.16x
  Đường kính Filter: 58mm 
  Kích thước-Trọng lượng: Ø72 x 71.5 mm, 305g

  Mua Ngay
 • Nikkor Z 58mm f/0.95 S NOCT (Chính hãng) Nikkor Z 58mm f/0.95 S NOCT (Chính hãng)
  206.800.000đ

  - Ống kính Z-Mount/FX Format
  - Cấu tạo ống kính: 17 thấu kính chia thành 10 nhóm
  - Tiêu cự: 58mm
  - Góc nhìn: 40° 50'
  - Khẩu độ tối đa: f/0.95
  - Khẩu độ tối thiểu: f/16
  - Số lá khẩu: 11
  - Khoảng cách lấy nét tối thiểu: 50cm
  - Độ phóng đại lớn nhất: 0.19x
  - Đường kính Filter: 82mm
  - Kích thước: 102 x 153mm
  - Trọng lượng: 2000g

  Mua Ngay
 • Nikkor AF 35mm f/2D (Chính hãng) Nikkor AF 35mm f/2D (Chính hãng)
  7.300.000đ

  Cấu tạo ống kính                 : 6 thấu kính thuộc 5 nhóm
  Góc nhìn ngang                    : 62°
  Số lá màn chập                   : 7
  Khoảng lấy nét nhỏ nhất     : 0.25m
  Độ phóng đại lớn nhất        : 0.24x
  Đường kính Filter                : 52mm
  Kích thước-Trọng lượng     : Ø65x44.5mm, 205g

  Mua Ngay
 • Nikkor AF-S 50mm f/1.4G (Chính Hãng) Nikkor AF-S 50mm f/1.4G (Chính Hãng)
  13.490.000đ

  - Góc nhìn: 40°
  - Số lá khẩu: 9 (khẩu độ tròn)
  - Tiêu cự: 50mm
  - Đường kính filter: 58mm
  - Khẩu độ tối đa: f/1.4
  - Khoảng cách lấy nét tối thiểu: 45cm
  - Độ phóng đại tối đa: 0.15x
  - Kích thước: 73.5 x 54.2 mm
  - Trọng lượng: 280g

  Mua Ngay
1 2 3 4 5 6 7

Một bức ảnh muốn đẹp không chỉ phụ thuộc vào kỹ thuật người chụp ảnh, hay loại máy ảnh mà còn nhờ vào các loại lens - ống kính. Chính vì vậy, để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, các hãng sản xuất máy ảnh hàng đầu như Canon, Nikon, Leica,… đã cho ra đời nhiều loại ống kính với các thông số kỹ thuật, thiết kế khác nhau nhằm mang đến những tiện ích tốt nhất cho người dùng.