Bạn có
Thắc mắc?
Hãy liên hệ ngay
với Chúng tôi

Kết quả lọc (19)

Slik

Lọc sản phẩm
DANH MỤC
Thương hiệu
THƯƠNG HIỆU

Phụ kiện nhiếp ảnh

 • Chân máy Slik S640 Chân máy Slik S640
  790.000đ

  Chiều cao gấp lại                                        :490mm
  Chiều cao tối đa                                          :1,465mm
  Chiều cao tối thiểu                                      :470mm
  Chiều cao tối đa cột trung tâm                 : 222mm
  Tải trọng tối đa                                            :2,000g
  Trọng lượng                                                :1,180g
  Khóa chân                                                   :Khóa mở nhanh
  Chất liệu khóa                                            :Cao su
  Quick release shoe                                    : Yes
  Số đoạn                                                        :4
  Kích thước đoạn đầu                                 :23.3mm
  Bubble level                                                :Yes

  Mua Ngay
 • Chân máy Slik F630 Chân máy Slik F630
  1.000.000đ

  Loại                                 :  Light weight & compact
  Chiều cao xếp gấp          :  560mm
  Chiều cao tối đa              :  1.470mm
  Chiều cao tối thiểu          :  560mm
  Chiều cao cột trung tâm  :  325mm
  Cân nặng                         :  1.320g
  Tải trọng                          :  2kg
  Kiểu khóa chân               :  S.R.L.
  Đế chân                           :  Cao su
  Cách gắn máy ảnh          :  Q.R.S.
  Số đoạn chân                  :  3
  Đường kính ống chân đầu tiên:   22mm
  Kiểu cột trung tâm           :  Rack & pinion type
  Đầu panhead                   :  3 chiều
  Kiểu thước thủy               :  Một ống

  Mua Ngay
 • Chân máy Slik U9000 Chân máy Slik U9000
  1.250.000đ

  Chiều cao xếp gấp                   : 590mm
  Chiều cao tối đa                       :  1.500mm
  Chiều cao vận hành tối thiểu   :  1.200mm
  Chiều cao cột trung tâm           :  300mm
  Cân nặng                                 :  1.600g
  Tải trọng                                  :  2kg
  Kiểu khóa chân                       :  S.R.L.
  Đế chân                                   :  2 chiều
  Cách gắn máy ảnh                  :  Q.R.S.
  Số đoạn chân                          :  3
  Đường kính ống chân đầu tiên  :  23mm
  Kiểu cột trung tâm                   :  Rack & pinion type
  Đầu panhead                          :  3 chiều
  Kiểu thước thủy                      :  Một ống

  Mua Ngay
 • Chân máy Slik Sprint 150 Chân máy Slik Sprint 150
  2.040.000đ

  Chiều cao xếp gấp                : 505mm
  Chiều cao tối đa                    :  1.634mm
  Chiều cao tối thiểu                :  189mm
  Chiều cao cột trung tâm        :  300mm
  Cân nặng                               :  1.045g
  Cân nặng đầu ballhead         :  235g
  Cân nặng chân                      :  810g
  Tải trọng                                :  2kg
  Kiểu khóa chân                     :  S.R.L.
  Đế chân                                 :  Cao su
  Cách gắn máy ảnh                :  Q.R.S.
  Số đoạn chân                        :  4
  Đường kính ống chân đầu tiên  :  20mm
  Kiểu cột trung tâm                 :  Cột trung tâm
  Kiểu thước thủy                    :  Hai ống
  Tính năng đặc biệt                :  Nhiều vị trí mở chân, Ống chân có rãnh

  Mua Ngay
 • Chân máy Slik Pro 330 DX + pan head SH-705E Chân máy Slik Pro 330 DX + pan head SH-705E
  2.200.000đ

  Chiều cao xếp gấp               :  600mm
  Chiều cao tối đa                   :  1.592mm
  Chiều cao tối thiểu               :  294mm
  Chiều cao cột trung tâm       :  350mm
  Cân nặng                             :  1.690g
  Cân nặng đầu panhead       :  450g
  Cân nặng chân                     :  1.240g
  Tải trọng                               :  3kg
  Kiểu khóa chân                     :  S.R.L.
  Đế chân                                :  Cao su
  Cách gắn máy ảnh               :  Q.R.S.
  Số đoạn chân                       :  3
  Đường kính ống chân đầu tiên  :  23,4mm
  Kiểu cột trung tâm                :  Cột trung tâm
  Đầu panhead                        :  3 chiều
  Kiểu thước thủy                    :  Một ống
  Tính năng đặc biệt                :  Nhiều vị trí mở chân, Làm bằng siêu hợp kim SLIK A.M.T. (nhôm, magiê, titan), Nhẹ và chắc, Ống chân có rãnh

  Mua Ngay
 • Chân máy Slik Pro 400 DX + pan head SH-705E Chân máy Slik Pro 400 DX + pan head SH-705E
  2.200.000đ

  Loại                                        :  Medium type
  Chiều cao xếp gấp                 :  650mm
  Chiều cao tối đa                     :  1.550mm
  Chiều cao tối thiểu                  :  590mm (330mm)
  Chiều cao cột trung tâm         :  280mm
  Cân nặng                                :  2.520g
  Cân nặng đầu panhead          :  520g
  Cân nặng chân                       :  2.000g
  Tải trọng                                 :  5kg
  Kiểu khóa chân                      :  S.R.L.
  Đế chân                                  :  Cao su
  Cách gắn máy ảnh                 :  Q.R.S.
  Số đoạn chân                         :  3
  Đường kính ống chân đầu tiên  :  27mm
  Kiểu cột trung tâm                  :  Cột trung tâm
  Đầu panhead                          :  3 chiều
  Tính năng đặc biệt                  :  Nhiều vị trí mở chân, Làm bằng nhôm

  Mua Ngay
 • Chân máy Slik Pro 500 DX Leg only Chân máy Slik Pro 500 DX Leg only
  2.500.000đ

  Loại                                           :  Medium type
  Chiều cao xếp gấp                    :  695mm
  Chiều cao tối đa                        :  1.645mm
  Chiều cao tối thiểu                     : 350mm
  Chiều cao cột trung tâm            :  260mm
  Cân nặng                                   :  2.730g
  Cân nặng đầu panhead             :  650g
  Cân nặng chân                          :  2.080g
  Tải trọng                                    :  6kg
  Kiểu khóa chân                         :  S.R.L.
  Đế chân                                     :  Cao su
  Cách gắn máy ảnh                    :  Q.R.S.
  Số đoạn chân                            :  3
  Đường kính ống chân đầu tiên : 26,8mm
  Kiểu cột trung tâm                     :  Cột trung tâm
  Đầu panhead                            :  3 chiều
  Tính năng đặc biệt                    :  Nhiều vị trí mở chân, Làm bằng siêu hợp kim SLIK A.M.T. (nhôm, magiê, titan), Nhẹ và chắc, Ống chân có rãnh

  Mua Ngay
 • Chân máy Slik Pro 700 DX Leg only Chân máy Slik Pro 700 DX Leg only
  2.900.000đ

  Loại                                       :  Medium type
  Chiều cao xếp gấp                :  760mm
  Chiều cao tối đa                    :  1.900mm
  Chiều cao tối thiểu                :  395mm
  Chiều cao cột trung tâm        :  380mm
  Cân nặng                              :  3.670g
  Cân nặng đầu panhead        :  1.000g
  Cân nặng chân                     :  2.670g
  Tải trọng                               :  8kg
  Kiểu khóa chân                    :  S.R.L.
  Đế chân                                :  Cao su
  Cách gắn máy ảnh               :  Q.R.S.
  Số đoạn chân                       :  3
  Đường kính ống chân đầu tiên :  30,2mm
  Kiểu cột trung tâm                :  Cột trung tâm
  Đầu panhead                       :  4 chiều
  Kiểu thước thủy                   :  Hai ống
  Tính năng đặc biệt               :  Nhiều vị trí mở chân, Làm bằng siêu hợp kim SLIK A.M.T. (nhôm, magiê, titan), Nhẹ và chắc, Ống chân có rãnh

  Mua Ngay
 • Chân máy Slik Pro 634 CF Leg only Chân máy Slik Pro 634 CF Leg only
  3.900.000đ

  Loại                                       :  Medium & light weight type

  Chiều cao xếp gấp                :  457mm

  Chiều cao tối đa                    :  1.603mm

  Chiều cao tối thiểu                :  94mm

  Chiều cao cột trung tâm        :  300mm

  Cân nặng                               :  930g

  Tải trọng                                :  3kg

  Kiểu khóa chân                      :  T.L.

  Đế chân                                  :  Cao su

  Số đoạn chân                         :  4 

  Đường kính ống chân đầu tiên  :  22mm

  Kiểu cột trung tâm                  :  Cột trung tâm

  Tính năng đặc biệt                  :  Nhiều vị trí mở chân, Làm bằng sợi Carbon, Nhẹ và chắc, Hệ thống chống xoay

  Mua Ngay
 • Chân máy Slik Pro 724 CF Leg only Chân máy Slik Pro 724 CF Leg only
  4.790.000đ

  Loại                                           :  Medium type
  Chiều cao xếp gấp                    :  473mm
  Chiều cao tối đa                        :  1.636mm
  Chiều cao tối thiểu                    :  180mm
  Chiều cao cột trung tâm            :  325mm
  Cân nặng                                   :  1.405g
  Tải trọng                                    :  5kg
  Kiểu khóa chân                         :  T.L.
  Đế chân                                    :  Cao su
  Số đoạn chân                           :  4
  Đường kính ống chân đầu tiên :  25mm
  Kiểu cột trung tâm                    :  Cột trung tâm
  Tính năng đặc biệt                    :  Nhiều vị trí mở chân, Làm bằng sợi Carbon, Nhẹ và chắc, Hệ thống chống xoay, Đế chân có thể thay đổi

  Mua Ngay
 • Chân máy Slik Pro 824 CF Leg only Chân máy Slik Pro 824 CF Leg only
  5.890.000đ

  Loại                                       :  Medium type
  Chiều cao xếp gấp                :  478mm
  Chiều cao tối đa                    :  1.627mm
  Chiều cao tối thiểu                :  194mm
  Chiều cao cột trung tâm       :  320mm
  Cân nặng                              :  1.585g
  Tải trọng                               :  7kg
  Kiểu khóa chân                     :  T.L.
  Đế chân                                :  Cao su
  Số đoạn chân                       :  4
  Đường kính ống chân đầu tiên  :  28mm
  Kiểu cột trung tâm                :  Cột trung tâm
  Tính năng đặc biệt               :  Nhiều vị trí mở chân, Làm bằng sợi Carbon, Nhẹ và chắc, Hệ thống chống xoay, Đế chân có thể thay đổi

  Mua Ngay
 • Chân máy Slik Pro 924N Chân máy Slik Pro 924N
  11.500.000đ

  Loại                                        :  Heavy-duty type

  Chiều cao xếp gấp                 :  554mm

  Chiều cao tối đa                     :  1.790mm

  Chiều cao tối thiểu                  :  180mm

  Chiều cao cột trung tâm         :  320mm

  Cân nặng                                :  2.310g

  Tải trọng                                 :  10kg

  Kiểu khóa chân                      :  T.L.

  Đế chân                                 :  Cao su

  Số đoạn chân                         :  4

  Đường kính ống chân đầu tiên  :  32mm

  Kiểu cột trung tâm                  :  Rack & pinion type

  Tính năng đặc biệt                 :  Nhiều vị trí mở chân

  Mua Ngay
 • Chân máy Slik U873 Chân máy Slik U873
  1.550.000đ

  - Chất liệu: Hợp kim nhôm
  - Tải trọng: 2.0kg
  - Chiều dài khi gấp: 533mm
  - Chiều cao tối đa: 1500mm
  - Chiều cao tối thiểu: 1177mm
  - Tổng trọng lượng: 1260g
  - Số đoạn/khúc: 03
  - Phi ống chân lớn nhất: 23mm

  Mua Ngay
 • Đầu bi Slik SBH 200 DQ-BK Đầu bi Slik SBH 200 DQ-BK
  1.850.000đ

  Loại Heavy-duty
  Kiểu thước thủy                :Hai ống thước thủy
  Vít gắn máy ảnh                :U1/4
  Vít gắn chân máy               :U1/4
  Đường kính đầu ball           :43mm
  Kích thước đế tháo nhanh   :48 x 37mm
  Chiều cao                          :87mm
  Cân nặng                           :350g
  Tải trọng                             :5kgs

  Mua Ngay
 • Đầu bi Slik SBH 150 DQ-BK Đầu bi Slik SBH 150 DQ-BK
  1.300.000đ

  Loại Heavy-duty
  Kiểu thước thủy                                   :Hai ống thước thủy
  Vít gắn máy ảnh                                   :U1/4
  Vít gắn chân máy                                 :U1/4
  Đường kính đầu ball                           :33mm
  Kích thước đế tháo nhanh                 :40 x 30mm
  Chiều cao                                             :87mm
  Cân nặng                                              :235g
  Tải trọng                                                :3kgs

  Mua Ngay
 • Pan head Slik SH-736HD Pan head Slik SH-736HD
  1.500.000đ

  Loại                                  :  Heavy-duty
  Kiểu thước thủy               :  Một ống thước thủy
  Vít gắn máy ảnh               :  U1/4
  Vít gắn chân máy             :  U1/4
  Chiều cao                         :  104mm
  Cân nặng                         :  600g
  Tải trọng                          :  5kgs

  Mua Ngay
 • Đầu bi Slik SH-726E Đầu bi Slik SH-726E
  1.200.000đ

  Loại                                 :  Heavy-duty
  Kiểu thước thủy              :  Một ống thước thủy
  Vít gắn máy ảnh              :  U1/4
  Vít gắn chân máy            :  U1/4
  Chiều cao                        :  104mm
  Cân nặng                         :  580g
  Tải trọng                          :  5kgs

  Mua Ngay
 • Đầu bi Slik SH-705E Đầu bi Slik SH-705E
  2.180.000đ

  Loại                             :  Heavy-duty
  Vít gắn máy ảnh         :  U1/4
  Vít gắn chân máy       :  U1/4
  Chiều cao                   :  90mm
  Cân nặng                   :  450g
  Tải trọng                     :  5kgs

  Mua Ngay
 • Chân máy Slik Lighty pod DQ Chân máy Slik Lighty pod DQ
  1.350.000đ

  Loại                                            :  Medium
  Chiều cao xếp gấp                     :  530mm
  Chiều cao tối đa                         :  1.615mm
  Cân nặng                                   :  490g
  Kiểu khóa chân                          :  S.R.L.
  Đế chân                                      :  Cao su
  Cách gắn máy ảnh                     :  Q.R.S.
  Số đoạn chân                             :  5
  Đường kính ống chân đầu tiên   : 26,8mm
  Đầu ball                                      :  SBH-100DQ
  Kiểu thước thủy                          :  Một ống

  Mua Ngay