Bạn có
Thắc mắc?
Hãy liên hệ ngay
với Chúng tôi

Kết quả lọc (77)

Manfrotto

Lọc sản phẩm
DANH MỤC
Thương hiệu
THƯƠNG HIỆU
LOẠI FILTER

Phụ kiện nhiếp ảnh

 • Chân máy ảnh Manfrotto 055 Carbon Fibre 4-Section Chân máy ảnh Manfrotto 055 Carbon Fibre 4-Section
  12.100.000đ

  Trọng lượng (Kg) : 2.1
  Vật liệu : Carbon
  Tải trọng an toàn (Kg) : 9
  Chiều cao tối thiểu (cm) : 9
  Chiều cao tối đa (cm) : 170
  Chiều dài khi xếp lại (cm) : 54
  Số đoạn chân : 4
  Màu Sắc : Black
  Kiểu chân : Single

  Mua Ngay
 • Chân máy ảnh Manfrotto 055 Carbon Fibre 3-Section Chân máy ảnh Manfrotto 055 Carbon Fibre 3-Section
  11.660.000đ

  Trọng lượng (Kg) : 2
  Vật liệu : Carbon
  Tải trọng an toàn (Kg) : 9
  Chiều cao tối thiểu (cm) : 9
  Chiều cao tối đa (cm) : 170
  Chiều dài khi xếp lại (cm) : 63
  Số đoạn chân : 3
  Màu Sắc : Black
  Kiểu chân : Single

  Mua Ngay
 • Chân máy ảnh Manfrotto 055 ALU 3-S Kit 3W Head Chân máy ảnh Manfrotto 055 ALU 3-S Kit 3W Head
  8.250.000đ

  Trọng lượng (Kg) : 3.5
  Vật liệu : Aluminium
  Tải trọng an toàn (Kg) : 8
  Chiều cao tối thiểu (cm) : 9
  Chiều cao tối đa (cm) : 183
  Chiều dài khi xếp lại (cm) : 74
  Loại đầu : 3 Way Head
  Số đoạn chân : 3
  Màu Sắc : Black

  Mua Ngay
 • Chân máy ảnh Manfrotto 055 ALU 3-S Kit Ball Head Q2 Chân máy ảnh Manfrotto 055 ALU 3-S Kit Ball Head Q2
  8.470.000đ

  Trọng lượng (Kg) : 3
  Vật liệu : Aluminium
  Tải trọng an toàn (Kg) : 8
  Chiều cao tối thiểu (cm) : 9
  Chiều cao tối đa (cm) : 181.5
  Chiều dài khi xếp lại (cm) : 72.5
  Loại đầu : Ball Head
  Số đoạn chân : 3
  Màu Sắc : Black 
  Loại Plate : 200PL-14

  Mua Ngay
 • Chân máy ảnh Manfrotto 055 ALU 3-Section Chân máy ảnh Manfrotto 055 ALU 3-Section
  5.390.000đ

  Trọng lượng (Kg) : 2.5
  Vật liệu : Aluminium
  Tải trọng an toàn (Kg) : 9
  Chiều cao tối thiểu (cm) : 9
  Chiều cao tối đa (cm) : 170
  Chiều dài khi xếp lại (cm) : 61
  Số đoạn chân : 3
  Màu Sắc : Black
  Kiểu chân : Single

  Mua Ngay
 • Chân máy Manfrotto Compact Action White ( Chính hãng) Chân máy Manfrotto Compact Action White ( Chính hãng)
  1.490.000đ

  - Cột giữa: Kéo hạ nhanh

  Chiều dài khi gập: 45,3 cm

  Màu: Màu đen/trắng/đỏ

  Đường kính cột giữa: 22mm

  Nghiêng trước/Nghiêng đầu: -30° / +90°

  Nghiêng bên /Nghiêng đầu: -90° / +90°

  Các góc chân máy: 21°

  Số đoạn: 5 đoạn

  Vật liệu: Chân nhôm và technopolymer

  Chiều cao tối đa: 155 cm

  Chiều cao tối đa (khi hạ Cột giữa): 133 cm

  Chiều cao tối thiểu: 44 cm

  Quay chụp toàn cảnh: 360°

  Loại tấm đế lắp máy ảnh: Tháo lắp nhanh - 1/4-20

  Cơ cấu tháo lắp nhanh: CÓ

  Khối lượng mang an toàn: 1,5 kg

  Khối lượng: 1,16 kg

  Mua Ngay
 • Chân máy Manfrotto Compact Action Red ( Chính hãng) Chân máy Manfrotto Compact Action Red ( Chính hãng)
  1.490.000đ

  - Cột giữa: Kéo hạ nhanh

  Chiều dài khi gập: 45,3 cm

  Màu: Màu đen/trắng/đỏ

  Đường kính cột giữa: 22mm

  Nghiêng trước/Nghiêng đầu: -30° / +90°

  Nghiêng bên /Nghiêng đầu: -90° / +90°

  Các góc chân máy: 21°

  Số đoạn: 5 đoạn

  Vật liệu: Chân nhôm và technopolymer

  Chiều cao tối đa: 155 cm

  Chiều cao tối đa (khi hạ Cột giữa): 133 cm

  Chiều cao tối thiểu: 44 cm

  Quay chụp toàn cảnh: 360°

  Loại tấm đế lắp máy ảnh: Tháo lắp nhanh - 1/4-20

  Cơ cấu tháo lắp nhanh: CÓ

  Khối lượng mang an toàn: 1,5 kg

  Khối lượng: 1,16 kg

  Mua Ngay
 • Chân máy Manfrotto Compact Action Black ( Chính hãng) Chân máy Manfrotto Compact Action Black ( Chính hãng)
  1.490.000đ

  - Cột giữa: Kéo hạ nhanh

  Chiều dài khi gập: 45,3 cm

  Màu: Màu đen/trắng/đỏ

  Đường kính cột giữa: 22mm

  Nghiêng trước/Nghiêng đầu: -30° / +90°

  Nghiêng bên /Nghiêng đầu: -90° / +90°

  Các góc chân máy: 21°

  Số đoạn: 5 đoạn

  Vật liệu: Chân nhôm và technopolymer

  Chiều cao tối đa: 155 cm

  Chiều cao tối đa (khi hạ Cột giữa): 133 cm

  Chiều cao tối thiểu: 44 cm

  Quay chụp toàn cảnh: 360°

  Loại tấm đế lắp máy ảnh: Tháo lắp nhanh - 1/4-20

  Cơ cấu tháo lắp nhanh: CÓ

  Khối lượng mang an toàn: 1,5 kg

  Khối lượng: 1,16 kg

  Mua Ngay
 • Chân máy Manfrotto Compact Advanced White ( Chính hãng) Chân máy Manfrotto Compact Advanced White ( Chính hãng)
  1.900.000đ

  Trọng lượng (Kg) :  1.42
  Vật liệu :   Aluminium, Technopolymer
  Tải trọng an toàn (Kg) : 3
  Chiều cao tối thiểu (cm) :  44.5
  Chiều cao tối đa (cm) :  165
  Chiều dài khi xếp lại (cm) :  44
  Loại đầu :  3 Way Head
  Số đoạn chân :  5
  Màu Sắc :  Black, White
  Loại Plate :   200LT-PL

   
  Mua Ngay
 • Chân máy Manfrotto Compact Advanced Black ( Chính hãng) Chân máy Manfrotto Compact Advanced Black ( Chính hãng)
  1.900.000đ

  Trọng lượng (Kg) :  1.42
  Vật liệu :   Aluminium, Technopolymer
  Tải trọng an toàn (Kg) : 3
  Chiều cao tối thiểu (cm) :  44.5
  Chiều cao tối đa (cm) :  165
  Chiều dài khi xếp lại (cm) :  44
  Loại đầu :  3 Way Head
  Số đoạn chân :  5
  Màu Sắc :  Black, White
  Loại Plate :   200LT-PL

  Mua Ngay
 • Chân máy Manfrotto Compact Advanced With Ball Head ( Chính hãng) Chân máy Manfrotto Compact Advanced With Ball Head ( Chính hãng)
  1.900.000đ

  Trọng lượng (Kg) : 1.39
  Vật liệu : Aluminium,Technopolymer
  Tải trọng an toàn (Kg) : 3
  Chiều cao tối thiểu (cm) : 46.5
  Chiều cao tối đa (cm) : 167
  Chiều dài khi xếp lại (cm)  : 47
  Loại đầu   : Ball Head
  Số đoạn chân   : 5
  Màu Sắc   :  Black
  Loại Plate   :  Quick release - with 1/4-20" screw

   

  Mua Ngay
 • Chân máy ảnh Manfrotto Compact Light White Chân máy ảnh Manfrotto Compact Light White
  1.400.000đ

  Trọng lượng (Kg) :  0.921
  Vật liệu :  Aluminium, Technopolymer
  Tải trọng an toàn (Kg) :  1.5
  Chiều cao tối thiểu (cm) :  39
  Chiều cao tối đa (cm) :  131
  Chiều dài khi xếp lại (cm) :  39.8
  Loại đầu :  Ball Head
  Số đoạn chân : 4
  Màu Sắc : Black, Pink
  Loại Plate : fixed - with 1/4-20" screw

  Mua Ngay
 • Chân máy ảnh Manfrotto Compact Light Red Chân máy ảnh Manfrotto Compact Light Red
  1.400.000đ

  Trọng lượng (Kg) :  0.921
  Vật liệu :  Aluminium, Technopolymer
  Tải trọng an toàn (Kg) :  1.5
  Chiều cao tối thiểu (cm) :  39
  Chiều cao tối đa (cm) :  131
  Chiều dài khi xếp lại (cm) :  39.8
  Loại đầu :  Ball Head
  Số đoạn chân : 4
  Màu Sắc : Black, Pink
  Loại Plate : fixed - with 1/4-20" screw

  Mua Ngay
 • Chân máy ảnh Manfrotto Compact Light Pink Chân máy ảnh Manfrotto Compact Light Pink
  1.400.000đ

  Trọng lượng (Kg) :  0.921
  Vật liệu :  Aluminium, Technopolymer
  Tải trọng an toàn (Kg) :  1.5
  Chiều cao tối thiểu (cm) :  39
  Chiều cao tối đa (cm) :  131
  Chiều dài khi xếp lại (cm) :  39.8
  Loại đầu :  Ball Head
  Số đoạn chân : 4
  Màu Sắc : Black, Pink
  Loại Plate : fixed - with 1/4-20" screw

  Mua Ngay
 • Chân máy ảnh Manfrotto Compact Light Black Chân máy ảnh Manfrotto Compact Light Black
  1.400.000đ

  Trọng lượng (Kg) :  0.921
  Vật liệu :  Aluminium, Technopolymer
  Tải trọng an toàn (Kg) :  1.5
  Chiều cao tối thiểu (cm) :  39
  Chiều cao tối đa (cm) :  131
  Chiều dài khi xếp lại (cm) :  39.8
  Loại đầu :  Ball Head
  Số đoạn chân : 4
  Màu Sắc : Black, Pink
  Loại Plate : fixed - with 1/4-20" screw

  Mua Ngay
 • Ba lô máy ảnh Manfrotto Backpack Travel (Đen) Ba lô máy ảnh Manfrotto Backpack Travel (Đen)
  2.860.000đ

  - Sức chứa: 1 máy DSLR, 3 ống kính, đèn flash và phụ kiện
  - Có 1 ngăn chứa laptop hoặc Tablet với đệm chống sốc
  - Gắn được chân máy ảnh
  - Ngăn chứa bên hông đựng vừa DJI OSMO hoặc OSMO mobile
  - Thiết kế thời trang, cứng cáp, có thể chống nước
  - Ứng dụng công nghệ chống sốc độc quyền
  - Có túi che khi đi mưa

  Mua Ngay
 • Túi máy ảnh Manfrotto Street CSC Sling/Waistpack (MB MS-S-GR) Túi máy ảnh Manfrotto Street CSC Sling/Waistpack (MB MS-S-GR)
  1.357.000đ

  - Loại túi: Shoulder Bag
  - Màu: Xanh quân đội
  - Chất liệu: Nylon, Synthetic Fabric
  - Kích thước
  + Bên ngoài: 32 x 12 x 23 cm
  + Bên trong: 30 x 11 x 20 cm
  + Ngăn chứa máy ảnh: 30 x 9 x 16 cm
  + Ngăn chứa máy tính bảng: 25 x 1 x 16 cm
  - Trọng lượng: 0.58 kg

  Mua Ngay
 • Chân Máy Manfrotto Element Mark II 4-S (Chính Hãng) Chân Máy Manfrotto Element Mark II 4-S (Chính Hãng)
  2.970.000đ

  - Số đoạn: 4
  - Chất liệu: Nhôm
  - Khối lượng: 1.55 kg
  - Chiều cao tối đa: 160 cm
  - Chiều cao gấp gọn: 42.5 cm

  Mua Ngay
 • Túi máy ảnh Manfrotto Advanced2 Shoulder Bag M For DSLR/CSC (MB MA2-SB-M) Túi máy ảnh Manfrotto Advanced2 Shoulder Bag M For DSLR/CSC (MB MA2-SB-M)
  1.090.000đ

  - Dễ dàng mang body Mirrorless thêm 2-3 lens hoặc một con DJI Mavic Pro
  - Trang bị dây khóa phía lưng người dùng giúp chống trộm tối đa
  - Trang bị áo mưa bảo vệ túi trong thời tiết khắc nghiệt
  - Công nghệ chống sốc Manfrotto Camera Protection System (CPS)
  - Kích thước bên ngoài: 26.5 x 12 x 19.5 cm
  - Kích thước bên trong: 25 x 11 x 14 cm

  Mua Ngay
 • Túi máy ảnh Manfrotto Advanced2 Shoulder Bag S cho Mirrorless (MB MA2-SB-S) Túi máy ảnh Manfrotto Advanced2 Shoulder Bag S cho Mirrorless (MB MA2-SB-S)
  890.000đ

  - Chất liệu: Synthetic Fabric êm ái
  - Chứa lên đến 2 lens mirrorless kit
  - Khối lượng: 0.25 kg
  - Kích thước bên trong/hữu dụng: 16 x 11 x 17 cm
  - Kích thước bên ngoài: 17.5 x 12 x 18 cm

  Mua Ngay
1 2 3 4