Bạn có
Thắc mắc?
Hãy liên hệ ngay
với Chúng tôi

Kết quả lọc (25)

Zeiss

Lọc sản phẩm
THƯƠNG HIỆU
LOẠI FILTER

Phụ kiện nhiếp ảnh

 • Filter Carl Zeiss T* UV 43mm Filter Carl Zeiss T* UV 43mm
  1.240.000đ

  Loại                 : UV
  Kích thước      : 43 mm
  Multi-Coated   : Có
  Nhiệt độ màu  :  Không ảnh hưởng đến màu sắc
  Hiệu ứng        :  Hấp thụ tia UV và giảm cast hơi xanh từ ánh sáng ban ngày

  Mua Ngay
 • Filter Carl Zeiss T* UV 46mm Filter Carl Zeiss T* UV 46mm
  1.500.000đ

  Loại                 : UV
  Kích thước      : 46 mm
  Multi-Coated   : Có
  Nhiệt độ màu  :  Không ảnh hưởng đến màu sắc
  Hiệu ứng        :  Hấp thụ tia UV và giảm cast hơi xanh từ ánh sáng ban ngày

  Mua Ngay
 • Filter Carl Zeiss T* UV 49mm Filter Carl Zeiss T* UV 49mm
  1.500.000đ

  Loại                 : UV
  Kích thước      : 49 mm
  Multi-Coated   : Có
  Nhiệt độ màu  :  Không ảnh hưởng đến màu sắc
  Hiệu ứng        :  Hấp thụ tia UV và giảm cast hơi xanh từ ánh sáng ban ngày

  Mua Ngay
 • Filter Carl Zeiss T* UV 52mm Filter Carl Zeiss T* UV 52mm
  1.500.000đ

  Loại                 : UV
  Kích thước      : 52 mm
  Multi-Coated   : Có
  Nhiệt độ màu  :  Không ảnh hưởng đến màu sắc
  Hiệu ứng        :  Hấp thụ tia UV và giảm cast hơi xanh từ ánh sáng ban ngày

  Mua Ngay
 • Filter Carl Zeiss T* UV 55mm Filter Carl Zeiss T* UV 55mm
  1.500.000đ

  Loại                 : UV
  Kích thước      : 55 mm
  Multi-Coated   : Có
  Nhiệt độ màu  :  Không ảnh hưởng đến màu sắc
  Hiệu ứng        :  Hấp thụ tia UV và giảm cast hơi xanh từ ánh sáng ban ngày

  Mua Ngay
 • Filter Carl Zeiss T* UV 58mm Filter Carl Zeiss T* UV 58mm
  1.760.000đ

  Loại                 : UV
  Kích thước      : 58 mm
  Multi-Coated   : Có
  Nhiệt độ màu  :  Không ảnh hưởng đến màu sắc
  Hiệu ứng        :  Hấp thụ tia UV và giảm cast hơi xanh từ ánh sáng ban ngày

  Mua Ngay
 • Filter Carl Zeiss T* UV 67mm Filter Carl Zeiss T* UV 67mm
  1.990.000đ

  Loại                 : UV
  Kích thước      : 67 mm
  Multi-Coated   : Có
  Nhiệt độ màu  :  Không ảnh hưởng đến màu sắc
  Hiệu ứng        :  Hấp thụ tia UV và giảm cast hơi xanh từ ánh sáng ban ngày

  Mua Ngay
 • Filter Carl Zeiss T* UV 62mm Filter Carl Zeiss T* UV 62mm
  1.760.000đ

  Loại                 : UV
  Kích thước      : 62 mm
  Multi-Coated   : Có
  Nhiệt độ màu  :  Không ảnh hưởng đến màu sắc
  Hiệu ứng        :  Hấp thụ tia UV và giảm cast hơi xanh từ ánh sáng ban ngày

  Mua Ngay
 • Filter Carl Zeiss T* UV 72mm Filter Carl Zeiss T* UV 72mm
  2.510.000đ

  Loại                 : UV
  Kích thước      : 72 mm
  Multi-Coated   : Có
  Nhiệt độ màu  :  Không ảnh hưởng đến màu sắc
  Hiệu ứng        :  Hấp thụ tia UV và giảm cast hơi xanh từ ánh sáng ban ngày

  Mua Ngay
 • Filter Carl Zeiss T* UV 77mm Filter Carl Zeiss T* UV 77mm
  2.770.000đ

  Loại                 : UV
  Kích thước      : 77 mm
  Multi-Coated   : Có
  Nhiệt độ màu  :  Không ảnh hưởng đến màu sắc
  Hiệu ứng        :  Hấp thụ tia UV và giảm cast hơi xanh từ ánh sáng ban ngày

  Mua Ngay
 • Filter Carl Zeiss T* UV 82mm Filter Carl Zeiss T* UV 82mm
  3.000.000đ

  Loại                 : UV
  Kích thước      : 82mm
  Multi-Coated   : Có
  Nhiệt độ màu  :  Không ảnh hưởng đến màu sắc
  Hiệu ứng        :  Hấp thụ tia UV và giảm cast hơi xanh từ ánh sáng ban ngày

  Mua Ngay
 • Filter Carl Zeiss T* UV 86mm Filter Carl Zeiss T* UV 86mm
  7.540.000đ

  Loại                 : UV
  Kích thước      : 86mm
  Multi-Coated   : Có
  Nhiệt độ màu  :  Không ảnh hưởng đến màu sắc
  Hiệu ứng        :  Hấp thụ tia UV và giảm cast hơi xanh từ ánh sáng ban ngày

  Mua Ngay
 • Filter Carl Zeiss T* UV 95mm Filter Carl Zeiss T* UV 95mm
  8.810.000đ

  Loại                 : UV
  Kích thước      : 95mm
  Multi-Coated   : Có
  Nhiệt độ màu  :  Không ảnh hưởng đến màu sắc
  Hiệu ứng        :  Hấp thụ tia UV và giảm cast hơi xanh từ ánh sáng ban ngày

  Mua Ngay
 • Filter Carl Zeiss T* CPL 49mm Filter Carl Zeiss T* CPL 49mm
  2.250.000đ

  Loại                                   : CPL
  Kích thước                        : 49 mm
  T* Anti-Reflective Coating : Có
  Hiệu ứng                           :  Loại bỏ sự phản xạ và sương mù và cải thiện màu sắc và độ bão hòa âm

  Mua Ngay
 • Filter Carl Zeiss T* CPL 52mm Filter Carl Zeiss T* CPL 52mm
  2.250.000đ

  Loại                                   : CPL
  Kích thước                        : 52 mm
  T* Anti-Reflective Coating : Có
  Hiệu ứng                           :  Loại bỏ sự phản xạ và sương mù và cải thiện màu sắc và độ bão hòa âm

  Mua Ngay
 • Filter Carl Zeiss T* CPL 55mm Filter Carl Zeiss T* CPL 55mm
  2.250.000đ

  Loại                                   : CPL
  Kích thước                        : 55 mm
  T* Anti-Reflective Coating : Có
  Hiệu ứng                           :  Loại bỏ sự phản xạ và sương mù và cải thiện màu sắc và độ bão hòa âm

  Mua Ngay
 • Filter Carl Zeiss T* CPL 58mm Filter Carl Zeiss T* CPL 58mm
  2.490.000đ

  Loại                                   : CPL
  Kích thước                        : 58 mm
  T* Anti-Reflective Coating : Có
  Hiệu ứng                           :  Loại bỏ sự phản xạ và sương mù và cải thiện màu sắc và độ bão hòa âm

  Mua Ngay
 • Filter Carl Zeiss T* CPL 62mm Filter Carl Zeiss T* CPL 62mm
  2.770.000đ

  Loại                                   : CPL
  Kích thước                        : 62 mm
  T* Anti-Reflective Coating : Có
  Hiệu ứng                           :  Loại bỏ sự phản xạ và sương mù và cải thiện màu sắc và độ bão hòa âm

  Mua Ngay
 • Filter Carl Zeiss T* CPL 67mm Filter Carl Zeiss T* CPL 67mm
  3.260.000đ

  Loại                                   : CPL
  Kích thước                        : 67mm
  T* Anti-Reflective Coating : Có
  Hiệu ứng                           :  Loại bỏ sự phản xạ và sương mù và cải thiện màu sắc và độ bão hòa âm

  Mua Ngay
 • Filter Carl Zeiss T* CPL 72mm Filter Carl Zeiss T* CPL 72mm
  3.520.000đ

  Loại                                   : CPL
  Kích thước                        : 72mm
  T* Anti-Reflective Coating : Có
  Hiệu ứng                           :  Loại bỏ sự phản xạ và sương mù và cải thiện màu sắc và độ bão hòa âm

  Mua Ngay
1 2