Bạn có
Thắc mắc?
Hãy liên hệ ngay
với Chúng tôi

Kết quả lọc (18)

Tamrac

Lọc sản phẩm
THƯƠNG HIỆU

Phụ kiện nhiếp ảnh

 • Tamrac Evolution 8 Tamrac Evolution 8
  3.250.000đ

  Kích thước bên trong      : 28 x 15 x 25 cm (ngang x sâu x cao)
  Kích thước bên ngoài      : 32 x 22 x 48 cm (ngang x sâu x cao)
  Sức chứa                         : 1 máy ảnh DSLR thêm một vài ống kính, 1 đèn flash.
  Ngăn sau                          : Có thể đựng được laptop 15.6"
  Trọng lượng                     :  2165 g

  Mua Ngay
 • Tamrac Apache 6 Tamrac Apache 6
  2.300.000đ

  Kích thước bên trong       : 33 x 15 x 24 cm (ngang x sâu x cao)
  Kích thước bên ngoài      : 36 x 18 x 25 cm (ngang x sâu x cao)
  Sức chứa                         : 1 máy ảnh DSLR với ống kính gắn kèm dài 6”, thêm 2 hoặc 3 ống kính, 1 đèn flash và các phụ kiện.
  Ngăn trong                       :  chứa được 1 iPad hoặc máy tính xách tay 13"
  Trọng lượng                     : 1077 g

   

  Mua Ngay
 • Tamrac Mirage 6 Tamrac Mirage 6
  2.300.000đ

  Kích thước bên trong      : 25 x 15 x 23 cm (ngang x sâu x cao)
  Kích thước bên ngoài     : 27 x 20 x 42 cm (ngang x sâu x cao)
  Sức chứa                        : 1 máy ảnh DSLR với ống kính Tele, thêm 1 hoặc 2 ống kính, và 1 đèn flash
  Ngăn trong                      : chứa được 1 iPad
  Trọng lượng                    : 1106 g

  Mua Ngay
 • Tamrac Velocity 8Z Tamrac Velocity 8Z
  1.850.000đ

  Kích thước bên trong     : 28 x 15 x 30 cm (ngang x sâu x cao)
  Kích thước bên ngoài    : 33 x 17 x 34 cm (ngang x sâu x cao)
  Sức chứa                       : máy ảnh pro DSLR với ống kính zoom dài 8” gắn kèm, thêm 2 ống kính, 1 đèn flash và các phụ kiện.
  Ngăn trong                     : chứa được 1 iPad
  Trọng lượng                   : 992 g

  Mua Ngay
 • Tamrac Velocity 7Z Tamrac Velocity 7Z
  1.600.000đ

  Kích thước bên trong      : 25 x 13 x 27 cm (ngang x sâu x cao)
  Kích thước bên ngoài     : 30 x 16 x 30 cm (ngang x sâu x cao)
  Sức chứa                        : 1 máy ảnh DSLR với ống kính zoom dài 6” gắn kèm, 1 vài ống kính nhỏ, 1 đèn flash và các phụ kiện.
  Ngăn trong                      : chứa được 1 iPad
  Trọng lượng                    : 794 g

  Mua Ngay
 • Tamrac Velocity 6Z Tamrac Velocity 6Z
  1.200.000đ

  Kích thước bên trong        : 19 x 10 x 24 cm (ngang x sâu x cao)
  Kích thước bên ngoài       : 24 x 13 x 25 cm (ngang x sâu x cao)
  Sức chứa                          : 1 máy ảnh DSLR nhỏ gọn, ống kính zoom dài 5” gắn kèm, 1 ống kính nhỏ khác, 1 đèn flash và các phụ kiện.
  Trọng lượng                      : 482 g

  Mua Ngay
 • Tamrac Zuma 5 Tamrac Zuma 5
  1.850.000đ

  Kích thước bên trong     : 39 x 11 x 26 cm (ngang x sâu x cao)
  Kích thước bên ngoài    : 43 x 14 x 28 cm (ngang x sâu x cao)
  Sức chứa                       : 1 máy ảnh DSLR nhỏ gọn với ống kính dài 7¼” gắn kèm, thêm vài ống kính, 1 đèn flash.
  Hoặc                              : 1 máy ảnh mirrorless với một vài ống kính
  Ngăn trong                     : chứa được một iPad hoặc một máy tính xách tay kích thước 14"
  Trọng lượng                   : 1.216 g

  Mua Ngay
 • Tamrac Aria 6 Tamrac Aria 6
  1.750.000đ

  Kích thước bên trong      : 30 x 13 x 22 cm (ngang x sâu x cao)
  Kích thước bên ngoài     : 31 x 14 x 23 cm (ngang x sâu x cao)
  Sức chứa                        : 1 máy ảnh DSLR kích thước trung bình, 1 ống kính gắn kèm, thêm 2 ống kính và 1 đèn flash 
  Hoặc                               : 1 hệ thống máy ảnh không gương lật mirrorless.
  Ngăn trong                      : Chứa được iPad
  Trọng lượng                    : 510 g

  Mua Ngay
 • Tamrac Aria 3 Tamrac Aria 3
  1.500.000đ

  Kích thước bên trong    : 23 x 11 x 19 cm (ngang x sâu x cao)
  Kích thước bên ngoài   : 24 x 14 x 20 cm (ngang x sâu x cao)
  Sức chứa                      : 1 máy ảnh DSLR nhỏ gọn
  Hoặc                             : 1 máy ảnh không gương lật mirrorless, 1 ống kính gắn kèm, 1 ống kính nhỏ và 1 đèn flash.

  Trọng lượng                  : 340 g

  Mua Ngay
 • Tamrac Aria 2 Tamrac Aria 2
  1.350.000đ

  Kích thước bên trong      : 22 x 8 x 17 cm (ngang x sâu x cao)
  Kích thước bên ngoài     : 23 x 11 x 18 cm (ngang x sâu x cao)
  Sức chứa                        : 1 máy ảnh DSLR nhỏ gọn , 1 ống kính nhỏ gắn kèm, 1 ống kính thêm  
  Hoặc                               : 1 máy ảnh không gương lật mirrorless , 1 ống kính gắn kèm, 1 ống kính thêm, 1 đèn flash.
  Trọng lượng                    : 306 g

  Mua Ngay
 • Tamrac Super Telephoto Lens Pack Tamrac Super Telephoto Lens Pack
  3.700.000đ

  Kích thước bên trong     : 17 x 20 x 53 cm (ngang x sâu x cao)
  Kích thước bên ngoài     : 23 x 27 x 56 cm (ngang x sâu x cao)
  Sức chứa                        : 1 ống kính tele dài lên tới 600mm (18”) + 1 máy ảnh pro DSLR có gắn đế pin grip.
  Trọng lượng                    : 2068 g

  Mua Ngay
 • Tamrac Evolution 9 Tamrac Evolution 9
  3.750.000đ

  Kích thước bên trong     : 28 x 17 x 25 cm (ngang x sâu x cao)
  Kích thước bên ngoài    : 33 x 28 x 50 cm (ngang x sâu x cao)
  Sức chứa                       : 1 máy ảnh Pro DSLR với đế pin grip và ống kính gắn kèm dài tới 8¾”, thêm một vài ống kính, 1 đèn flash.
  Ngăn trong                     : Có thể chứa laptop 17.3"
  Trọng lượng                   : 2268 g

  Mua Ngay
 • Tamrac Jazz 85 Tamrac Jazz 85
  1.700.000đ

  Kích thước bên trong     : 30 x 13 x 23 cm (ngang x sâu x cao)
  Kích thước bên ngoài    : 32 x 20 x 38 cm (ngang x sâu x cao)
  Sức chứa                       : 1 máy ảnh DSLR, 1 ống kính dài 5” gắn kèm, vài ống kính thêm, 1 đèn flash và phụ kiện
  Ngăn trong                       : Có thể chưa thêm iPad hoặc máy tính xách tay 13”
  Trọng lượng                   : 1134 g

  Mua Ngay
 • Tamrac Jazz 83 Tamrac Jazz 83
  1.300.000đ

  Kích thước bên trong    : 26 x 13 x 30 cm (ngang x sâu x cao)
  Kích thước bên ngoài   :  27 x 17 x 34 cm (ngang x sâu x cao)
  Sức chứa                      :  1 máy ảnh DSLR với 1 ống kính gắn kèm, 3-4 ống kính thêm, 1 đèn flash và các phụ kiện
  Ngăn trong                    :  Có thể chứa 1 iPad
  Trọng lượng                  :  737g

  Mua Ngay
 • Tamrac Jazz Zoom 25 Tamrac Jazz Zoom 25
  570.000đ

  Kích thước bên trong      : 15 x 10 x 17 cm (ngang x sâu x cao)
  Kích thước bên ngoài     : 18 x 11 x 18 cm (ngang x sâu x cao)
  Sức chứa                        :  1 máy ảnh DSLR nhỏ gọn với ống kính gắn kèm dài 3"
  Trọng lượng                    : 165 g

  Mua Ngay
 • Tamrac Jazz Zoom 23 Tamrac Jazz Zoom 23
  520.000đ

  Kích thước bên trong      : 13 x 10 x 15 cm (ngang x sâu x cao)
  Kích thước bên ngoài     : 15 x 11 x 17 cm (ngang x sâu x cao)
  Sức chứa                        : 1 máy ảnh không gương lật mirrorless với ống kính gắn kèm dài 4”
  Trọng lượng                    : 142 g

  Mua Ngay
 • Tamrac Jazz Zoom 20 Tamrac Jazz Zoom 20
  470.000đ

  Kích thước bên trong      : 12 x 10 x 11 cm (ngang x sâu x cao)
  Kích thước bên ngoài     : 13 x 11 x 14 cm (ngang x sâu x cao)
  Sức chứa                        : 1 máy ảnh không gương lật mirrorless với ống kính gắn kèm 
  Hoặc                               : 1 máy ảnh compact kỹ thuật số ống kính zoom
  Trọng lượng                    : 113 g

  Mua Ngay
 • Tamrac Jazz 78 Slingback Tamrac Jazz 78 Slingback
  1.550.000đ

  Kích thước bên trong     : 22 x 14 x 22 cm (ngang x sâu x cao)
  Kích thước bên ngoài    : 23 x 13 x 23 cm (ngang x sâu x cao)
  Sức chứa                       : 1 máy ảnh DSLR, 1 ống kính gắn kèm dài 6", 2 ống kính nhỏ, 1 đèn flash.
  Ngăn sau                       : Có thể đựng được iPad
  Trọng lượng                   : 765g

  Mua Ngay