LIÊN HỆ: Samsung Galaxy Tab S8+ | Graphite (Chính Hãng)
Giá: 25.990.000 ₫
Hộp sản phẩmSamsung Galaxy Tab S8+Cáp sạcBút S PenSách hướng dẫnPhiếu bảo hành
Chọn ColorGraphite 25.990.000 ₫ Silver 25.990.000 ₫ Pink Gold 25.990.000 ₫
Thông tin khách hàng:AnhChị