Hot News
Lọc sản phẩm
Khoảng giá
-

Túi Think Tank

 • Túi ThinkTank Photo Story Teller 8 (Chính Hãng) Túi ThinkTank Photo Story Teller 8 (Chính Hãng)
  1.490.000đ

  - Sức chứa: 1 thân máy, 3 ống kính nhỏ, máy tính bảng 8”, phụ kiện
  - Chất liệu: Nylon, Polyester
  - Khả năng chống thấm và chống sốc tốt
  - Dây đeo vai tùy chỉnh
  - Khóa kéo YKK RC chất lượng cao
  - Kích thước bên ngoài: 300 x 210 x 160 mm
  - Kích thước bên trong: 280 x 190 x 125 mm
  - Trọng lượng: 0.6kg

  Mua Ngay
 • Túi ThinkTank Photo Story Teller 5 (Chính Hãng) Túi ThinkTank Photo Story Teller 5 (Chính Hãng)
  1.390.000đ

  - Sức chứa: 1 thân máy, 2-3 ống kính nhỏ, phụ kiện
  - Chất liệu: Nylon, Polyester
  - Khả năng chống thấm và chống sốc tốt
  - Dây đeo vai tùy chỉnh
  - Khóa kéo YKK RC chất lượng cao
  - Kích thước bên ngoài: 240 x 200 x 160 mm
  - Kích thước bên trong: 230 x 185 x 125 mm
  - Trọng lượng: 0.5kg

  Mua Ngay
 • Túi ThinkTank Photo Story Teller 10 (Chính Hãng) Túi ThinkTank Photo Story Teller 10 (Chính Hãng)
  1.790.000đ

  - Sức chứa: 1 thân máy, 2-4 ống kính, máy tính bảng 10”, phụ kiện
  - Chất liệu: Nylon, Polyester
  - Khả năng chống thấm và chống sốc tốt
  - Dây đeo vai tùy chỉnh
  - Khóa kéo YKK RC chất lượng cao
  - Kích thước bên ngoài: 305 x 260 x 160 mm
  - Kích thước bên trong: 280 x 250 x 125 mm
  - Kích thước ngăn đựng tablet: 250 x 200 x 150 mm
  - Trọng lượng: 0.7kg

  Mua Ngay
 • Túi Think Tank Photo Speed Changer V3.0 (Chính Hãng) Túi Think Tank Photo Speed Changer V3.0 (Chính Hãng)
  1.090.000đ

  - Sức chứa: Thân máy DSLR + Grip, 1 ống kính nhỏ, phụ kiện
  - Chất liệu: Nylon, Polyurethane, Polyester
  - Khả năng chống thấm và chống sốc tốt
  - Dây đeo vai tùy chỉnh
  - Khóa kéo YKK RC chất lượng cao
  - Kích thước bên ngoài: 203 x 183 x 114 mm
  - Kích thước bên trong: 190 x 170 x 76 mm
  - Trọng lượng: 0.3kg

  Mua Ngay
 • Túi Think Tank Photo Retrospective 5 V2.0 (Chính Hãng) Túi Think Tank Photo Retrospective 5 V2.0 (Chính Hãng)
  2.990.000đ

  - Sức chứa: 1 máy DSLR tiêu chuẩn, 2 ống kính đi kèm, tablet 9”, phụ kiện
  - Chất liệu: Nylon, Polyester 300D, Polyurethane
  - Khả năng chống thấm và chống sốc tốt
  - Dây đeo vai tùy chỉnh
  - Khóa kéo YKK RC chất lượng cao
  - Kích thước bên ngoài: 255 x 215 x 150 mm
  - Kích thước bên trong: 240 x 195 x 125 mm
  - Kích thước ngăn đựng tablet: 230 x 160 x 25 mm
  - Trọng lượng: 0.9kg

  Mua Ngay
 • Túi Think Tank Photo Restrospective 10 V2.0 (Chính Hãng) Túi Think Tank Photo Restrospective 10 V2.0 (Chính Hãng)
  3.390.000đ

  - Sức chứa: 1 máy DSLR tiêu chuẩn, 2 ống kính, laptop 10” hoặc tablet 12”, đèn Flash, phụ kiện
  - Chất liệu: Nylon, Polyurethane
  - Khả năng chống thấm và chống sốc tốt
  - Dây đeo vai tùy chỉnh
  - Khóa kéo YKK RC chất lượng cao
  - Kích thước bên ngoài: 330 x 267 x 178 mm
  - Kích thước bên trong: 305 x 240 x 170 mm
  - Kích thước ngăn đựng máy tính: 290 x 230 x 25 mm
  - Trọng lượng: 1.2kg

  Mua Ngay
 • Túi Think Tank Photo Retrospective 7 V2.0 (Chính Hãng) Túi Think Tank Photo Retrospective 7 V2.0 (Chính Hãng)
  3.290.000đ

  - Sức chứa: 1 máy DSLR tiêu chuẩn, 2 ống kính, tablet 10” hoặc laptop 13”, phụ kiện nhỏ
  - Chất liệu: Nylon, Polyurethane
  - Khả năng chống thấm và chống sốc tốt
  - Dây đeo vai tùy chỉnh
  - Khóa kéo YKK RC chất lượng cao
  - Kích thước bên ngoài: 343 x 241 x 178 mm
  - Kích thước bên trong: 318 x 224 x 138 mm
  - Kích thước ngăn đựng máy tính: 310 x 220 x 25 mm
  - Trọng lượng: 1.2kg

  Mua Ngay
 • Túi ThinkTank Photo Mirrorless Mover 5 Pewter (Chính Hãng) Túi ThinkTank Photo Mirrorless Mover 5 Pewter (Chính Hãng)
  890.000đ

  - Sức chứa: 1 thân máy, 1 ống kính, phụ kiện nhỏ
  - Chất liệu Poly Ballistic với độ bền cao
  - Khả năng chống thấm và chống sốc tốt
  - Dây đeo vai tùy chỉnh
  - Khóa kéo YKK RC chất lượng cao
  - Kích thước bên ngoài: 120 x 150 x 100 mm
  - Kích thước bên trong: 90 x 120 x 80 mm
  - Trọng lượng: 0.2kg

  Mua Ngay
 • Túi ThinkTank Photo Mirrorless Mover 5 Dark Blue (Chính Hãng) Túi ThinkTank Photo Mirrorless Mover 5 Dark Blue (Chính Hãng)
  890.000đ

  - Sức chứa: 1 thân máy, 1 ống kính, phụ kiện nhỏ
  - Chất liệu Poly Ballistic với độ bền cao
  - Khả năng chống thấm và chống sốc tốt
  - Dây đeo vai tùy chỉnh
  - Khóa kéo YKK RC chất lượng cao
  - Kích thước bên ngoài: 120 x 150 x 100 mm
  - Kích thước bên trong: 90 x 120 x 80 mm
  - Trọng lượng: 0.2kg

  Mua Ngay
 • Túi ThinkTank Photo Mirrorless Mover 5 (Chính Hãng) Túi ThinkTank Photo Mirrorless Mover 5 (Chính Hãng)
  890.000đ

  - Sức chứa: 1 thân máy, 1 ống kính, phụ kiện nhỏ
  - Chất liệu Poly Ballistic với độ bền cao
  - Khả năng chống thấm và chống sốc tốt
  - Dây đeo vai tùy chỉnh
  - Khóa kéo YKK RC chất lượng cao
  - Kích thước bên ngoài: 120 x 150 x 100 mm
  - Kích thước bên trong: 90 x 120 x 80 mm
  - Trọng lượng: 0.2kg

  Mua Ngay
 • Túi Think Tank Photo Mirrorless Mover 30i Pewter (Chính Hãng) Túi Think Tank Photo Mirrorless Mover 30i Pewter (Chính Hãng)
  1.490.000đ

  - Sức chứa: 1 thân máy, 2-4 ống kính, máy tính bảng 10", phụ kiện
  - Chất liệu Poly Ballistic với độ bền cao
  - Khả năng chống thấm và chống sốc tốt
  - Dây đeo vai tùy chỉnh
  - Khóa kéo YKK RC chất lượng cao
  - Kích thước bên ngoài: 280 x 225 x 145 mm
  - Kích thước bên trong: 270 x 205 x 100 mm
  - Kích thước ngăn đựng điện thoại: 70 x 127 x 16 mm
  - Kích thước ngăn đựng máy tính bảng: 250 x 205 x 23 mm
  - Trọng lượng: 0.6kg

  Mua Ngay
 • Túi Think Tank Photo Mirrorless Mover 30i Deep Red (Chính Hãng) Túi Think Tank Photo Mirrorless Mover 30i Deep Red (Chính Hãng)
  1.490.000đ

  - Sức chứa: 1 thân máy, 2-4 ống kính, máy tính bảng 10", phụ kiện
  - Chất liệu Poly Ballistic với độ bền cao
  - Khả năng chống thấm và chống sốc tốt
  - Dây đeo vai tùy chỉnh
  - Khóa kéo YKK RC chất lượng cao
  - Kích thước bên ngoài: 280 x 225 x 145 mm
  - Kích thước bên trong: 270 x 205 x 100 mm
  - Kích thước ngăn đựng điện thoại: 70 x 127 x 16 mm
  - Kích thước ngăn đựng máy tính bảng: 250 x 205 x 23 mm
  - Trọng lượng: 0.6kg

  Mua Ngay
 • Túi Think Tank Photo Mirrorless Mover 30i (Chính Hãng) Túi Think Tank Photo Mirrorless Mover 30i (Chính Hãng)
  1.490.000đ

  - Sức chứa: 1 thân máy, 2-4 ống kính, máy tính bảng 10", phụ kiện
  - Chất liệu Poly Ballistic với độ bền cao
  - Khả năng chống thấm và chống sốc tốt
  - Dây đeo vai tùy chỉnh
  - Khóa kéo YKK RC chất lượng cao
  - Kích thước bên ngoài: 280 x 225 x 145 mm
  - Kích thước bên trong: 270 x 205 x 100 mm
  - Kích thước ngăn đựng điện thoại: 70 x 127 x 16 mm
  - Kích thước ngăn đựng máy tính bảng: 250 x 205 x 23 mm
  - Trọng lượng: 0.6kg

  Mua Ngay
 • Túi Think Tank Photo Mirrorless Mover 20 Dark Blue (Chính Hãng) Túi Think Tank Photo Mirrorless Mover 20 Dark Blue (Chính Hãng)
  1.190.000đ

  - Sức chứa: 1 thân máy, 2-3 ống kính, phụ kiện
  - Lớp phủ bền bỉ, chống thấm
  - Dây đeo vai tùy chỉnh
  - Khóa kéo YKK RC chất lượng cao
  - Kích thước bên ngoài: 225 x 155 x 115 mm
  - Kích thước bên trong: 215 x 135 x 95 mm
  - Kích thước ngăn đựng điện thoại: 70 x 123 x 16 mm
  - Trọng lượng: 0.3kg

  Mua Ngay
 • Túi Think Tank Photo Mirrorless Mover 20 Pewter (Chính Hãng) Túi Think Tank Photo Mirrorless Mover 20 Pewter (Chính Hãng)
  1.190.000đ

  - Sức chứa: 1 thân máy, 2-3 ống kính, phụ kiện
  - Lớp phủ bền bỉ, chống thấm
  - Dây đeo vai tùy chỉnh
  - Khóa kéo YKK RC chất lượng cao
  - Kích thước bên ngoài: 225 x 155 x 115 mm
  - Kích thước bên trong: 215 x 135 x 95 mm
  - Kích thước ngăn đựng điện thoại: 70 x 123 x 16 mm
  - Trọng lượng: 0.3kg

  Mua Ngay
 • Túi Think Tank Photo Mirrorless Mover 20 (Chính Hãng) Túi Think Tank Photo Mirrorless Mover 20 (Chính Hãng)
  1.190.000đ

  - Sức chứa: 1 thân máy, 2-3 ống kính, phụ kiện
  - Lớp phủ bền bỉ, chống thấm
  - Dây đeo vai tùy chỉnh
  - Khóa kéo YKK RC chất lượng cao
  - Kích thước bên ngoài: 225 x 155 x 115 mm
  - Kích thước bên trong: 215 x 135 x 95 mm
  - Kích thước ngăn đựng điện thoại: 70 x 123 x 16 mm
  - Trọng lượng: 0.3kg

  Mua Ngay
 • Túi Think Tank Photo Mirrorless Mover 10 Deep Red (Chính Hãng) Túi Think Tank Photo Mirrorless Mover 10 Deep Red (Chính Hãng)
  990.000đ

  - Sức chứa: 1 thân máy trung bình, 1 ống kính, phụ kiện
  - Chất liệu Poly Ballistic với độ bền cao
  - Khả năng chống thấm và chống sốc tốt
  - Dây đeo vai tùy chỉnh
  - Kích thước bên ngoài: 135 x 155 x 115 mm
  - Kích thước bên trong: 125 x 135 x 95 mm
  - Trọng lượng: 0.3kg

  Mua Ngay
 • Túi Think Tank Photo Mirrorless Mover 10 Dark Blue (Chính Hãng) Túi Think Tank Photo Mirrorless Mover 10 Dark Blue (Chính Hãng)
  990.000đ

  - Sức chứa: 1 thân máy trung bình, 1 ống kính, phụ kiện
  - Chất liệu Poly Ballistic với độ bền cao
  - Khả năng chống thấm và chống sốc tốt
  - Dây đeo vai tùy chỉnh
  - Kích thước bên ngoài: 135 x 155 x 115 mm
  - Kích thước bên trong: 125 x 135 x 95 mm
  - Trọng lượng: 0.3kg

  Mua Ngay
 • Túi Think Tank Photo Mirrorless Mover 10 (Chính Hãng) Túi Think Tank Photo Mirrorless Mover 10 (Chính Hãng)
  990.000đ

  - Sức chứa: 1 thân máy trung bình, 1 ống kính, phụ kiện
  - Chất liệu Poly Ballistic với độ bền cao
  - Khả năng chống thấm và chống sốc tốt
  - Dây đeo vai tùy chỉnh
  - Kích thước bên ngoài: 135 x 155 x 115 mm
  - Kích thước bên trong: 125 x 135 x 95 mm
  - Trọng lượng: 0.3kg

  Mua Ngay